Artikelen getagd met schuldhulpverlening

Beantwoording college vragen LQ schuldhulpbemiddeling


Raadsbrief schuldhulpverlening

Beantwoording schriftelijke vragen

Geachte voorzitter en leden van de gemeenteraad,

Met deze raadsbrief beantwoorden wij de schriftelijke vragen die 24 maart jl. zijn gesteld door Lijst
Quasten.

Aanleiding
In onze raadsbrief van 11 maart jl. hebben wij de raad geïnformeerd over de uitkomst van de aanbesteding voor schuldhulpverlening. Naar aanleiding van deze raadsbrief zijn er door Lijst Quasten schriftelijke vragen gesteld.

Informatieverstrekking
Vraag 1.
Op welke wijze wordt de overgang van Plangroep naar de Kredietbank gemonitord en begeleid, zodat de
cliënten die al problemen genoeg hebben, er niet tijdelijk op achteruit gaan of nog verder in de problemen
komen?
Antwoord: Bestaande dossiers van mensen met een schuldhulpverleningstraject bij PLANgroep worden
niet overgedragen aan Kredietbank Nederland. PLANgroep rondt deze trajecten af.  Lees de rest van dit artikel »

, ,

Een reactie plaatsen

schriftelijke vragen gunning schuldhulpverlening


Lijst_Q_1c - kopie (124x150) (62x75)

 

 

 

Betreft: schriftelijke vragen gunning/aanbesteding schuldhulpverlening.

Enkhuizen,  24 maart 2014

Geacht college,

Op 21 maart jl. is de raad middels een raadsbrief (dd 11 maart jl) geïnformeerd over de aanbesteding/gunning  schuldhulpverlening. In deze raadsbrief wordt duidelijk dat er voor is gekozen om het contract met Plangroep per 1 april 2014 te beëindigen en per 31 maart 2014 de schuldhulpverlening te laten uitvoeren door de Kredietbank en SVF.

Lijst Quasten heeft een aantal zorgen en vragen over een paar zaken die ons niet  helemaal duidelijk zijn en zouden deze het college dan ook middels onderstaande vragen willen voorleggen om meer duidelijkheid te krijgen.  Lees de rest van dit artikel »

, ,

Een reactie plaatsen

Beantwoording vragen LQ op ‘puinruimdagen’


download
1. Wij zouden willen weten hoe deze wijze van hulpverlening in groepsverband – waar je als individu je hele hebben en houwen op tafel moet leggen – zich verhoudt met de wet op de privacy?

Als met je hele hebben en houwen op tafel leggen wordt bedoeld dat er in groepsverband besproken wordt wat de in inkomsten, schulden en uitgaven zijn: dat gebeurt juist niet tijdens de bijeenkomst.
Tijdens de bijeenkomst wordt de basis voor een goed geordende administratie uitgelegd. De deelnemers gaan daarmee aan de slag. Dit gebeurt zonder dat de inhoud van de administratie wordt besproken. Dit wordt van te voren uitgelegd. Het is ook niet toegestaan om vragen te stellen over persoonlijke situaties.

2. Vindt de wethouder net als wij dat de schuldhulpverlening met termen als puinruimdag (terwijl het maar een middagje is) en puinruimbijeenkomst niet goed in de steigers is gezet?

Sinds 2011 biedt PLANgroep in de gemeente Enkhuizen workshops “puinruimen” aan. In mei/juni 2012 liep het aantal aanmeldingen voor schuldhulpverlening fors op. In plaats van het aantal uur van PLANgroep op te hogen zijn er maatregelen ingevoerd om de wachtlijst te beperken en op te lossen. Eén van deze maatregelen is het verplicht volgen van een workshop puinruimen. U bent hierover in de raadsbrief van 19 juni 2012 geïnformeerd.
Het invoeren van de verplichte workshops heeft een aantal voordelen:
– Door het op orde brengen van de administratie kunnen klanten sneller de schuldhulpverlening in stromen. De inkomsten, uitgaven en schulden zijn bekend.
– PLANgroep hoeft minder uren in te zetten voor het ordenen van de administratie.
– De map met administratie moet bij elke afspraak met PLANgroep worden meegenomen.
Wij vinden dat de bijeenkomst puinruimen een meerwaarde heeft voor schuldhulpverlening.
De term puinruimen is een veel gebruikte naam voor dit soort activiteiten van schuldhulpverleners. Wij zullen in onze informatie over schuldhulpverlening de term “puinruimdag” wijzigen in “workshop puinruimen”  Lees de rest van dit artikel »

, ,

Een reactie plaatsen

knipsels NHD ‘puinruimdagen’


IMG

, ,

Een reactie plaatsen

Puinruimdag *vervolg*


Het NHD besteed ook aandacht aan de opmerkingen en vragen die Lijst Quasten heeft gesteld met betrekking tot de  ‘puinruimdagen’.download

http://www.noordhollandsdagblad.nl/stadstreek/enkhuizen-westfriesland/article26793513.ece/Kritiek-LQ-op-puinruimdag?lref=sp1

, , ,

Een reactie plaatsen

Mondelinge vragen ‘puinruimdagen’


images

Tijdens de commissievergadering (17-02-2014) heeft Cor Westerveld namens Lijst Quasten onderstaande naar voren gebracht.                                                           De wethouder kon geen antwoorden geven en de beantwoording zal schriftelijk naar ons toe komen.

Vragen over schuldhulpverlening

Onlangs wees een onderzoek uit dat dementerende mensen in West-Friesland het beste af zijn in Enkhuizen. Dat doen we dus goed en een compliment daarvoor aan onze wethouder en ambtenaren is dan ook op zijn plaats, meent Lijst Quasten.

Heel anders is het volgens ons met de Schuldhulpverlening gesteld in Enkhuizen. Inwoners die zich aanmelden voor de schuldhulpverlening krijgen een brief. Je moet eerst gebruikmaken van de puinruimdag zoals dat genoemd wordt. Dat is dan een workshop die je bezoekt en waar je in groepsverband inzicht moet geven in je financiële huishouding. Je hele hebben en houden moet je dus blootgeven en delen met mede-inwoners die de workshop bezoeken.
De workshop duurt een middag in de brandweerkazerne.

Lijst Quasten vindt de term puinruimdag nou niet bepaald respectvol overkomen naar de inwoners die zich hebben aangemeld voor hulp. Wij kunnen ons voorstellen dat inwoners van Enkhuizen beginnen te steigeren als ze het woord puinruimdag lezen in de brief.

Voor veel mensen is het al een grote stap om hulp aan te vragen en de drempel wordt alleen maar groter als ze lezen dat ze hun problemen met stadgenoten moeten gaan delen. Als ze niet naar de puinruimbijeenkomst komen, wordt hun aanvraag voor schuldhulpverlening beëindigd.

Mensen die schrikken van deze onsympathieke ‘ uitnodiging ‘ en naar de gemeente bellen, lezen in de ‘uitnodiging’ dat als zij niet naar de workshop komen, zij geen recht (meer) hebben op schuldhulpverlening

Lijst Quasten heeft vier vragen aan de wethouder:  Lees de rest van dit artikel »

, , ,

Een reactie plaatsen

%d bloggers liken dit: