Artikelen getagd met raadsbrief

Raadsbrief opheffing buslijn 138


ConnexxionBus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,

Een reactie plaatsen

Raadsbrief Rekenkamerrapport HVC


 

 

, ,

Een reactie plaatsen

raadsbrief verkoop gemeentelijk vastgoed


BRIEF VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

VERKOOP GEMEENTELIJK VASTGOED

Aan de voorzitter van de gemeenteraad

Geachte voorzitter,

Inleiding:
In het raadsbesluit van 5 juli 2011 is vastgesteld dat de gemeente Enkhuizen met
betrekking tot haar vastgoed in principe wil overgaan tot uitbesteden van
eigendom, beheer, exploitatie en onderhoud van het gemeentelijke vastgoed, tenzij
argumenten aanwezig zijn om dit niet te doen. In de bezuinigingsdoelstellingen
van 2013 en 2014 is, vanuit de ICS rapportage uit 2011, vastgesteld dat verkoop
van een aantal panden tot een opbrengst in 2013 en 2014 zouden kunnen leiden.
In de afgelopen jaren is verkoop niet mogelijk gebleken vanwege de economische
situatie en is in de kadernota 2014 de taakstelling bijgesteld.
 Een structurele bezuiniging van € 100.000 ingaande 2015 in verband met
de verkoop van gemeente eigendommen en
 Een nog resterende bezuiniging van € 20.000 ingaande 2015 voor de
centralisering van de vastgoedorganisatie.
Op dit moment trekt de markt weer iets aan en is door middel van een nieuwe
inventarisatie gezocht naar een mogelijkheid om de bezuinigingsdoelstelling in te
kunnen vullen. Lees de rest van dit artikel »

, ,

Een reactie plaatsen

RAADSBRIEF SMC


Voor de komende commissievergadering 19 maart 2013 is vandaag een raadsbrief ontvangen waarbij de conclusie het meest in het oog springt.
Conclusie:
Na bestudering van het dossier en na het bestuurlijk overleg met De Nijs, zijn wij tot de conclusie gekomen dat de raadsbrief van 8 januari 2013 een goede weergave
is van de feiten en dat de ingezette koers voor dit project, door ons zal worden bestendigd.
De ingezette lijn, met het contract van 16 februari 2010 en de afspraken van 18 oktober 2012 als basis, zijn en blijven voor ons het enige spoor
voor de realisatie van dit project.
Met uw instemming zullen wij, ter zekerstelling van onze contractpositie,geen nieuwe onderhandelingen starten. Nu bestuurlijke overleggen geen resultaat hebben opgeleverd,
zullen we de komende periode zoeken naar de ons resterende mogelijkheden, waartoe ook juridische stappen kunnen behoren, om tot nakoming van het gesloten contract inclusief allonge te
komen.
smc

,

4 reacties

ER KOMT SCHOT IN


school

Middels een Raadsbrief is de huidige stand van zaken uit de doeken gedaan voor wat betreft de voortgang van het realiseren van een Brede school in de binnenstad. Er zit schot in de zaak en dat is mooi.  http://enkhuizen.notudoc.nl/cgi-bin/showdoc.cgi/action=view/id=530012/20130205_-_StaVaZa_Brede_School_-_RaadsBRIEF.pdf

, ,

Een reactie plaatsen

RAADSBRIEF VOORGENOMEN VERKOOP HALING 17


Van het college van B&W is een raadsbrief ontvangen over de (door het college) voorgenomen verkoop van de woning aan Haling 17.

Door de aangenomen motie Degens-Quasten kan het college pas van haar wettelijke bevoegdheid tot verkoop overgaan als de raad in de gelegenheid gesteld is om wensen en bedenkingen te uiten. Indien er voor 14 december geen verzoek bij de griffier is ingediend om deze raadsbrief voor commissiebespreking te agenderen, gaat het college er vanuit dat uw raad in de gelegenheid gesteld is wensen en bedenkingen te uiten, maar dat die er niet zijn.

De raadsbrief is opgenomen op het RIS (http://enkhuizen.notudoc.nl)

29-11-2012

, ,

Een reactie plaatsen

%d bloggers liken dit: