Artikelen getagd met raad

TUSSENTIJDS RECES….


Ook in februari/maart géén besluitvormingscyclus

Voor de raadscyclus van maart heeft  de  agendacommissie net als voor die in februari geen stukken vanuit het college aangereikt gekregen. Dit baart de agendacommissie zorgen. Om die reden is er contact met het college gezocht. Het college is gevraagd naar de redenen waarom er twee raadscycli achtereen geen stukken zijn aangeboden en wat de verwachtingen voor de rest van het jaar zijn.

 

Het college heeft aangegeven dat door de start van de nieuwe SED organisatie de ambtelijke organisatie in de maand december en januari vooral intern bezig is geweest met het daadwerkelijk verhuizen en het verdelen van de werkzaamheden over de nieuwe afdelingen waardoor de normale productie van (raads)stukken is achtergebleven. 

 

Een van de acties die is ondernomen is het opstellen van een termijnkalender voor onze raad. Deze is in concept gereed en wordt binnenkort met de agendacommissie uitgebreid besproken. In het concept wordt per maand aangegeven welke stukken het college verwacht aan ons als agendacommissie te kunnen aanleveren. Op deze termijnkalender waren voor de maanden februari en maart geen stukken opgenomen, terwijl de uiterste inleverdatum (14 januari) inmiddels is verstreken. Op basis van dit eerste concept van de termijnkalender heeft het college de agendacommissie wel aangegeven dat er een zo evenwichtig mogelijke planning van stukken over de resterende raadsvergaderingen zal plaatsvinden.

 

Namens de agendacommissie

, ,

1 reactie

DIKKE HUID


Klik op titel om het krantenknipsel te open…

 

DIKKE HUID

, ,

Een reactie plaatsen

KNIPSEL


002

, ,

Een reactie plaatsen

ONTDAAN


images

Het debat overde gewraakte toespraak in de Westerkerk vorige week  werd door dhr. Baas niet in de raad tijdens de vergadering aangezwengeld, maar tijdens het presidium wat een overleg is tussen de fractievoorzitters is welke normaal gesproken op een andere dag plaatsvind en op de raadsvergadering volgde.

Het was heel teleurstellend en buitengewoon jammer  om te moeten constateren dat  de burgemeester nog steeds van mening is dat zijn uitspraken geen reden zijn om richting de raad ook maar een flintertje toe te geven dat dit op zijn minst niet handig of netjes was. Niets van dat alles.

Helaas schoot de burgemeester in de verdediging toen de personen die  meer ontdaan waren door valse beschuldigingen die in het openbaar waren gedaan en later in de krant nog eens dunnetjes werden overgedaan, hem hierop aanspraken.

Nadat dhr. Noorman van de CU/SGP en ikzelf netjes doch kritisch hadden gereageerd, waarbij  dhr. Baas een aantal keren wilde interrumperen en Hans Langbroek ook wilde reageren,kreeg de laatste daar de kans niet meer toe omdat het ‘debat’ plotsklaps werd afgekapt met als argumenten dat het nu om ‘ een persoon ‘ ging, de schrijvende pers nog aanwezig was en het gesprek maar een andere keer achter gesloten deuren zou moeten  plaatsvinden.

Dat is eigenaardig, want  zonder man en paard re noemen in het openbaar vorige week, ging het daar wel degelijk óók over personen die deel uitmaken van de gemeenteraad en aan de waslijn te drogen werden gehangen.

http://www.noordhollandsdagblad.nl/stadstreek/enkhuizen-westfriesland/article20543013.ece/Baas-ontdaan-over-reacties-na-toespraak?lref=vpll

,

Een reactie plaatsen

ONDERZOEK INFORMATIEVOORZIENING GEMEENTERADEN


gerichte_20informatie

Tussen gemeenten bestaan grote verschillen in de wijze waarop het College van B&W de gemeenteraad informeert en welke informatie de raad krijgt. Dit blijkt uit een verkennend onderzoek van de Stichting DecentraalBestuur.nl , dat is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van BZK.

Het rapport is te lezen door middel van de koptitel te openen : http://www.decentraalbestuur.nl/images/Rapportage_informatievoorziening_gemeenteraad_feb_def.pdf.pdf

, , ,

Een reactie plaatsen

%d bloggers liken dit: