Artikelen getagd met parkeren

Bizar


10450593_733119600115345_4694613553270342013_n

Bizarre raadsvergadering.

Daar waar we verwacht hadden de boel af te kunnen handelen, bleef de vergadering steken bij jawel,…. het parkeerbeleid.
Eindelijk een voorstel om te besluiten de invoering van betaald parkeren niet in te voeren ,waar LQ ook mede indiener van was en een meerderheid onder lag.
Eerder al aangegeven dat het ons eigenlijk nog niet ver genoeg ging, wij niets zien in een evaluatie van €50.000, maar van de hele kluit af wilden met name omdat fase 2 gekoppeld was aan fase 1 *vergunningen*.
Maar als dit de 1e stap moest zijn, prima, dan tekenen wij daarvoor.
Onder dit voorstel lag een meerderheid van 11.

En toen kwam het: VVD kwam met een amendement *wijziging* die wél die stap nam om VOOR NU alleen het blauwe zoneregime in stand te houden en met de €50.000 geen evaluatie te doen, maar dit in te zetten voor een werkend parkeerbeleid.

Wethouder gaf aan dat het contract met het bedrijf dat de vergunningen levert afloopt en er nog aanbesteed moest worden, die €50.000 idd voor inzetten wél werkend parkeerbeleid en verkeersplan gebruikt kan worden, maar dat er nog wel kosten aan P1 betaald zouden moeten worden.
Nou, dat moet dan maar, want we hebben in al die jaren al kapitalen uitgegeven aan iets wat niet werkt , ergernis oplevert en gewoon slecht is.

Je zou dan toch mogen verwachten dat de SP dit amendement, wat op een presenteerblaadje werd aangeboden met een gouden strik erom, met beiden handen zou aangrijpen als felle tegenstander van het eerste uur van het HELE parkeerbeleid, net als Lijst Quasten, maar nee, men kreeg koude voeten en trok na in de eerste termijn verklaard te hebben er oren naar te hebben, de keutel in na een schorsing.

De SP wil dus helemaal niet wat zij de kiezers al 3 verkiezingen lang hebben beloofd en voorgehouden… en is in feite KIEZERSBEDROG .

In het SP verkiezingsprogramma 2010-2014 mbt parkeren staat namelijk  het volgende:

• de SP wil geen invoering van het betaald parkeren
• blauwe zones in Enkhuizen: van 2 naar 3 uur vrij parkeren
• Enkhuizen moet, op plekken waar dit kan, autoluw worden
Het parkeerbeleid in onze gemeente is ons al lang een doorn in het oog; er is veel onvrede,en dit moet worden aangepakt. Daarbij tasten we de mogelijkheden af om het parkeerbeleid zover mogelijk terug te dringen. Wellicht is van de gehele binnenstad een blauwe zone te maken, en kunnen de bewoners een permanente ontheffing krijgen.

Van de overige coalitiepartijen kan je sowieso geen chocola maken, want die waaien met alle winden mee, heel vermoeiend.
Nieuw Enkhuizen was er destijds met hun wethouder verantwoordelijk voor dat het hele circus werd gestart, het CDA zelfde laken een pak met continue aandringen op betaald parkeren achter het station, de CU/SGP volgt gewoon altijd de herder wie het ook moge zijn.

Initiatiefvoorstel met 13- 4 aangenomen en amendement met 10-7 verworpen.

,

1 reactie

Out of the blue..


Fijn voor de ondernemers en bezoekers, maar dat het college zomaar out  of the blue op eigen houtje een onderdeel van het parkeerbeleid wijzigt,  is op zijn zachtst gezegd opmerkelijk te noemen. De raad heeft meermalen uitgesproken dat er een totaalpakket op tafel moest komen en dar wachten we al hel lang op. Deze mededeling staat haaks op hoe we in Enkhuizen de zaken goed willen regelen . Als het college dan ook nog * voor de zoveelste keer*  een onderzoek naar parkeren wil laten uitvoeren onder burgers á €50.0000 zoals in de begroting wordt voorgesteld, dan gaat er iets fundamenteels fout.

https://www.scribd.com/doc/245097749/Parkeerduur-schijfzones-RaadsBRIEF-pdf

Een reactie plaatsen

parkeerbeleid


Parkeerplaatsen-Roemer-Visscherstraat-201032412451

In ons programma staat dat wij voor afschaffing van het huidige parkeerbeleid zijn.  Aangezien het parkeerbeleid al heel veel jaren een heet hangijzer was en het volgens ons wel duidelijk was wat we met die afschaffing bedoelden, schijnen er toch nog wat vragen over te zijn wat we dan wel willen.

Hierbij in een notendop hoe Lijst Quasten er instond en nog steeds staat:

voor wat fase 1 betreft (vergunningen) terug naar de situatie van 2009; *alleen binnenste binnenstad*
– het besluit om betaald parkeren in te voeren,( fase 2) niet in te voeren cq terug te draaien;
-een duidelijker systeem van regulering en toeleidingsborden naar parkeerplaatsen aan de rand van de binnenstad.
– rest binnenstad blauwe zones met overal zelfde toegestane parkeertijd *3 uur* met goede handhaving

Een reactie plaatsen

digitaal parkeren : Nee


digitaal parkeren : Nee

,

Een reactie plaatsen

Raadsbrief Parkeerfonds.


http://www.scribd.com/doc/184425767/Voortgang-en-Planning-Parkeerfonds

Een reactie plaatsen

raadsvoorstel digitalisering parkeerdienstverlening


DIGITALISERING PARKEERDIENSTENVERLENING
Inhoud
Digitalisering parkeerdienstenverlening
Inleiding

In het coalitieakkoord 2013 -2014 staat:
– De invoering van het parkeerreguleringssysteem heeft tot veel ophef en ergernissen geleid. Het is noodzakelijk om op korte termijn enkele reparaties te overwegen in het ingevoerde parkeervergunningsysteem.
– Om deze ergernissen in de stad te verminderen zal het college gevraagd worden om onder andere te kijken naar:
o een verlaging van de kosten voor de burgers (bijv. een langere geldigheidsduur van vergunningen);
o een ander systeem van kraskaarten (langere duur, groter gratis aantal per adres)
Verder is er vanuit de bewoners de wens om de parkeerproducten gebruiksvriendelijker en voordeliger te maken. Een digitaal parkeersysteem is gebruiksvriendelijker en voordeliger dan een analoog systeem. De bespaarde kosten van de digitalisatie kan worden vertaald naar een verlaging van het bezoekersparkeren en de uitgifte van de parkeervergunningen. Ook is de verwachting dat het bezoek aan de gemeente balie zal afnemen. Het college wil daarom een digitaal parkeersysteem instellen.  Lees de rest van dit artikel »

, ,

1 reactie

%d bloggers liken dit: