Artikelen getagd met moties

Besluitvorming Programmabegroting 2015


http://enkhuizen.notudoc.nl/cgi-bin/showdoc.cgi/action=view/id=1030131/type=pdf/__Programmabegroting_2015_-_voorgenomen_RAADSINSTRUMENTEN_-_SET.pdf

In het kort is er als volgt  gestemd :

Amendementen:

A 1: Overgenomen

A 2-3-4-5 : Verworpen met 8-7

A 6 : Overgenomen

A 7-8-9 : Verworpen met 8-7

A 10: Ingetrokken

Moties:

M 1- 4-5-6 : Overgenomen

M 2-3-7: Verworpen

Begroting aangenomen met 8-7

, ,

Een reactie plaatsen

Terugblik raadsvergadering(en) oktober


Dag 2:

WMO implementatieplan 2015

https://nl.scribd.com/doc/242082503/Implementatieplan-Wmo-2015-en-Jeugdwet-VOORGENOMEN-AMENDEMENT-QUASTEN-VAN-MARLE-pdf

‘Keukentafelgesprekken’ tijdens  vergadering omgezet in  toetsing en controle

Toezegging dat in de verordening maatwerk geboden zal worden óók buiten de 120% categorie.

Toezegging scheiding tussen kwaliteitscriteris zorgaanbieders en zorgontvangers 

https://nl.scribd.com/doc/242082650/Huisvestingsverordening-2014-Voorgenomen-Motie-Van-Marle-quasten

Na uitleg nieuwe regelgeving  en aanpassingen per juni 2015 , ingetrokken

Aangenomen  12 stemmen voor en 4  tegen. *SP*

 

, ,

Een reactie plaatsen

OVERZICHT MOTIES/AMENDEMENTEN 2012 LIJST QUASTEN (ISM)


Motie opheffing geheimhouding SMC > Lijst Quasten > aangenomen

Motie stopzetting project SMC>   Lijst Quasten en SP. Ingetrokken

Amendement Voorbereidingskrediet MFA (Brede School) mbt verduidelijking/afbakening waar krediet aan gelabeld wordt>  PvdA/Lijst Quasten/ GL>aangenomen

Motie Geen kernafvalopslag in Enkhuizen > Lijst Quasten/PvdA/GL/SP/Langbroek > Aangenomen

Amendement Wijziging Verordening Wet Kinderopvang mbt eigen bijdrage mantelzorgers> SP/Lijst  Quasten > verworpen

 Moties Bestuursakkoord RijK Beleidsvrijheid en budgetten bij taken > PvdA/Lijst Quasten/SP  > aangenomen

Amendement projectkosten SED-samenwerking> kosten dekken uit voorziening organisatie-ontwikkeling> SP/Lijst Quasten/GL/PvdA/CDA > aangenomen

Amendement renovatie/verbouwing en/ of herinrichting Drom > scenario alleen renoveren>Lijst Quasten >aangenomen (3 juli 2012)

 

,

Een reactie plaatsen

%d bloggers liken dit: