Artikelen getagd met jeugdzorg

Afspraken Bureau Jeugdzorg


f431baa9-196d-4d71-a346-3e1c0cd1802a_WF7

 

 

 

 

 

In de afgelopen weken hebben de gemeenten in West-Friesland en Bureau Jeugdzorg Noord-Holland (BJZNH) concrete afspraken gemaakt over onder andere het begeleiden van gezinnen die zorg nodig hebben, het toe leiden van kinderen naar specialistische zorg en het afhandelen van zorgmeldingen. Hiermee wordt voor het jaar 2015 de zorgcontinuïteit gewaarborgd.

De gemaakte afspraken moesten worden voorgelegd aan verantwoordelijk staatssecretaris de heer F. Teeven. Hij heeft laten weten met het Westfriese voorstel in te stemmen.

Vanaf 1 januari 2015 treedt de nieuwe Jeugdwet in werking. Daarmee worden de jeugdzorgtaken gedecentraliseerd naar gemeenten. Dit houdt in dat gemeenten verantwoordelijk worden voor alle jeugdhulp aan kinderen en gezinnen. De gemeenten in West-Friesland werken met alle betrokken zorgaanbieders intensief samen aan de voorbereidingen op deze nieuwe Jeugdwet.
Bijzondere aandacht is er voor kinderen in kwetsbare situaties. De regio West-Friesland en Bureau Jeugdzorg Noord-Holland (BJZNH) hebben de afgelopen maanden constructief gesproken over de wijze waarop de zorg aan jeugd na 1 januari 2015 wordt gecontinueerd.

Een reactie plaatsen

Budget transitie Jeugdzorg verhoogd


Het totale budget dat wordt overgeheveld naar gemeenten voor de transitie Jeugdzorg wordt met 5 procent verhoogd. Er is een nieuwe berekening  gemaakt waarin ook de GGZ-behandeling van ouders in relatie tot de problematiek van kinderen is meegenomen. Bij eerdere berekeningen was dit niet het geval. 

geld

De verhoging van het budget leidt er niet toe dat ALLE gemeenten ook meer geld krijgen. Er is  namelijk een nieuwe verdeling gemaakt van het beschikbare budget. 330 van de in totaal 408 gemeenten krijgen een hoger budget, 235 gemeenten krijgen zelfs meer dan 5 procent extra  en  72 gemeenten krijgen minder geld omdat ze minder kinderen in de hulpverlening zullen hebben in 2015.  Dit zijn nog steeds voorlopige cijfers. In  mei 2014 wordt de definitieve verdeling voor 2015 vastgesteld op basis van de dan meest recente cijfers.

,

Een reactie plaatsen

Gemeenten eisen persoonlijke verzorging op


http://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/gemeenten-eisen-alsnog-persoonlijke-verzorging-op.9170701.lynkx

, , , ,

Een reactie plaatsen

betoog 1e termijn rapport Rekenkamercommissie transitie Jeugdzorg


Lijst Quasten heeft met belangstelling kennis genomen van het rapport van de rekenkamer en de daaropvolgende presentatie waarbij er wat meer verduidelijking mogelijk was.

Waar Lijst Quasten zich al langere tijd ernstige zorgen en ook wel boos over maakt is dat in feite ook in dit rapport duidelijk wordt dat de gewenste overheveling van de jeugdzorg door Den Haag onzorgvuldig, te snel gaat, barst van de onduidelijkheden en dat we grote risico’s lopen.

Er zijn zoveel onduidelijkheden en zorgen rondom de Jeugdwet, dat de kans levensgroot is dat het kabinet opnieuw op een ‘muur’ stuit in de Eerste Kamer. Dat bleek ook weer tijdens het twee dagen durende debat in de Tweede Kamer over de Jeugdwet. Toch wordt aan gemeenten opgelegd om  uiterlijk 31 oktober de transitiearrangementen  te overleggen. Dat is gewoon kolder.

Onze zorgen zijn  groot, heel groot.

Wat is er bijvoorbeeld allemaal nog onduidelijk?

1 .de precieze inhoud van de overheveling

2.de budgetten

3. waarborg mbt de continuïteit en kwaliteit van de zorg

4.hoe voorkomen we  dat gemeenten op de stoel van de zorgverleners gaan zitten, en bepalen voor welke hulp een gezin in aanmerking komt?

5. hoe voorkomen we dat het gemeentelijke kasboekje prioriteit krijgt boven de nodige hulp?

6. hoe voorkomen we  dat wij als gemeenten specialistische hulp onthouden omdat deze wellicht te duur is.

7. hoe voorkomen we de knip tussen psychiatrische en somatische hulp?

In een paar andere settings heb ik de wethouder voorgelegd  dat wij als Lijst Quasten vinden dat de gemeenten in de regio in plaats van samen op te trekken en veel tijd, geld en energie te steken in een proces waarvan we nog niet eens weten wat er nu uiteindelijk uit moet komen rollen, een streep in het zand moet trekken en in verzet dienen te komen.

De streep zou wat ons betreft moet zijn dat er verzet aangetekend wordt tegen de uitvoering van deze overheveling op de wijze waarop deze nu voorligt en nog niet eens een WET is.

Lijst Quasten vraagt u hierbij dan nogmaals dringend of u bereid bent  om zich namens de gemeente aan te sluiten bij dit verzet  of niet en of u bereid bent om uw collega wethouders daarin ‘mee te nemen’.

Een andere kwestie die in het rapport aan de orde kwam is dat wij als gemeente Enkhuizen  niet tevreden zijn over het functioneren van het Centrum Jeugd en Gezin.

Waar die ontevredenheid dan zit is ons volstrekt onduidelijk. Heeft dit te maken met  de voorkant, achterkant  oftewel de front of backoffice of misschien wel (en daar kan ik me sowieso in vinden) het eigenaardige aanbod in thema-avonden?

Wij zouden graag  verduidelijking willen van de wethouder waar die ontevredenheid inzit en nog belangrijker, welke stappen worden ondernomen om het CJG wel naar tevredenheid te laten opereren.

,

Een reactie plaatsen

MULTIPROBLEEMGEZINNEN (COLUMN)


Staat een projectleider in een zaal vol ouders en kinderen: ‘U bent allemaal unieke multiprobleemgezinnen! Steekt een ouder zijn vinger op: ‘Wij niet!’

Hoewel ‘slechts’ gemiddeld 10% van onze jeugdigen het minder ‘leuk’ hebben en een beroep doen op zorg – dat is al jarenlang een wetenschappelijk onderbouwd feit – gaat hier idioot veel geld in om. Bijna vier miljard euro. En dan heb je ook nog een projectendiarree die over kind en/of gezin wordt uitgestort. ‘Multiprobleemgezinnen’ is zo’n project.

Multiprobleemgezinnen bestaan niet. Wij hebben zelf multi problemen geschapen en als etiket op gezinnen geplakt. Maken we een ‘project’ van. Worden die gezinnen mee ‘weggewerkt’ en dan kan het project weer stoppen wegens succes. In werkelijkheid zijn er gewoon ouders die een zorg hebben over een kind. Of ze zijn verslaafd. Soms hebben ze meer dan één zorg over een of meer kinderen of over zichzelf, vooral stress over schulden en het managen van het huishouden.

Ik wil maar zeggen: dit leent zich niet voor projecten of apart beleid. Het maakt deel uit van algehele jeugd- en gezinshulp, van licht tot zwaar, van vrijwillige tot gedwongen. Weg met ‘projecten’ en ‘pilots’. Hoewel, kijk naar het Amsterdamse project Top 600. Schijnt succes te zijn. Inderdaad, die 600 worden ‘afgehandeld’. Wat als het project stopt? Er groeien vanzelf nieuwe Toppen op.Enfin. Gemeenten hebben afgelopen jaren ook nog eens 1,6 miljard euro gekregen voor hun CJG’s, vooruitlopend op de grote transitie jeugdzorg in 2015. Enne…. er gaat zo’n 100 miljoen euro verspijkerd worden om die transitie te ‘begeleiden’. Staat in Regeerakkoord. Er is qua visie ruimte voor innovatie, burgerinitiatieven, sociale ondernemers. Het moet van onderop komen.

Wachtlijsten en kinderen groeien intussen door. Dus ga doen wat we nu in alle visienota’s lezen. Betekent loslaten: ouders ruimte en respect geven om de regie te nemen, met steun van de vele professionals en vrijwilligers die al (willen) werken vanuit en rondom het gezin. In welke organisatie ze ook werken. Gemeente, stel voor je gezinnen een PGB-fonds in, beheer zelf dat fonds. En ga achteraf betalen, per geholpen gezin. Stel, je hebt 30.000 gezinnen, 10% = 3000 x gemiddeld per gezin 4.500 euro. Het fonds moet dan 13 miljoen euro per jaar bevatten. Is best te doen. Stop met subsidiëren van organisaties, faciliteer per gezin die zich (toch) niet laat verwijzen maar liever zelf kiest. Organisaties gaan zich zo vanzelf richten op wat nodig is voor uw 10% zorgjeugd. Enne… ouders zijn de meest bevlogen regisseurs van hun gezin. Ook ouders die mishandelen. Dat is vaker onmacht dan slechtigheid.

Mechtild Rietveld

BRON: BinnenlandsBestuur.nl

, ,

Een reactie plaatsen

%d bloggers liken dit: