Artikelen getagd met bofs

agendastukken commissievergaderingen januari 2014


images

Commissie BOFS 20 januari 2014 : http://enkhuizen.notudoc.nl/cgi-bin/agenda.cgi/action=view/id=31679

Commissie Grondgebied 21 januari 2014: http://enkhuizen.notudoc.nl/cgi-bin/agenda.cgi/action=view/id=31680

, , ,

Een reactie plaatsen

Agendastukken commissie BOFS en GG november


http://enkhuizen.notudoc.nl/cgi-bin/agenda.cgi/action=view/id=20767

http://enkhuizen.notudoc.nl/cgi-bin/agenda.cgi/action=view/id=20768

 

, , ,

Een reactie plaatsen

AGENDA’S COMMISSIEVERGADERINGEN FEBRUARI


agenda

Via onderstaande links kunt u de agenda’s plus achterliggende stukken voor de commissie BOFS en Grondgebied van 25 en 26 februari 2013 bekijken.

http://enkhuizen.notudoc.nl/cgi-bin/agenda.cgi/action=view/id=20752

http://enkhuizen.notudoc.nl/cgi-bin/agenda.cgi/action=view/id=20759

, ,

Een reactie plaatsen

VERGADERVERSLAG BOFS – GRONDGEBIED


Kort verslag over de voornaamste onderwerpen die de revue passeerden tijdens de commissie BOFS en Grondgebied.

Kadernotitie aanpak jeugd, alcohol en drugs 2012-2015

Prima stuk met een goede doorkijk en plan van aanpak de komende jaren.

Openstelling koopzondagen/ bezwaar kleine ondernemers Koperwiekplein.

Wat onze fractie betreft geen verandering van standpunt, wij zijn immers niet Nieuw Enkhuizen die besluiten neemt onder mom van ‘zo de wind waait, waait ons jasje’. Wij waren, zijn en blijven er voorstander van óók het Koperwiekplein op zondag de mogelijkheid moet hebben en houden om zondags open te gaan.

Bezuiniging op bedrijfsvoering door procesoptimalisatie (LEANmanagment)

Daar ligt wat Lijst Quasten betreft een probleem. Wij zijn er niet van overtuigd dat door 280.000 te investeren door onder andere een externe aan te trekken voor de duur van 2 jaar á’130.000,-  er een structurele bezuiniging gerealiseerd kan worden van 350.000. Wij willen dat veel beter gespecificeerd en onderbouwd zien. De portefeuillehouder was van mening dat het denigrerend was toen er namens Lijst Quasten naar voren werd gebracht dat je van een gemeentesecretaris mag verwachten dat deze bij machte zou moeten zijn om in een dergelijke kleine organisatie zaken te optimaliseren. ‘U vindt dat hij dat er maar even bij moet doen’. Nou eigenlijk wel ja zeker in het licht gezien dat er al jaren een slogan wordt gehanteerd dat Enkhuizen  een kleine, slagvaardige en efficiënte gemeente is. Het tweede probleem dat wij deze kredietaanvraag hebben is dat wij het wel raar vinden dat men nu al weet hoeveel je structureel kan bezuinigen en zelfs al jaarlijks bedragen genoemd worden in aanloop naar ‘de  grote klap’. Je zou dan denken dat er  al over nagedacht, zaken zijn gescreend en doorgeakkerd en men een idee heeft wáár er dan een slag geslagen kan worden.  Lijst Quasten ziet liever dat eerst het proces de ‘Stuurhut’ (minder managers, meer mensen op de werkvloer etc) afgerond wordt en de samenwerking met buurgemeenten Stede Broec en Drechterland (SED) meer en sneller body krijgt. De opmerking van de portefeuillehouder dat als de raad het krediet verleent en het proces is afgerond, dat daarna die de afdelingen van die gemeente afdelingen de optimalisatieprocessen dan 1 op 1 kunnen overnemen is iets waar wij erg verbaasd over zijn. Gratis en voor niets leentjebuur? Als dat de insteek is, dan vragen wij ons af waarom wij als gemeente Enkhuizen dan ook niet zo goochem zijn om ook eens rond te shoppen bij andere gemeenten en dan hún optimalisatieprocessen ‘lenen’.

Herinrichting zuidelijk gedeelte van de Molenweg

Dit onderwerp gaf  nogal wat discussie zover dat mogelijk was. Dat het gebied opnieuw ingericht moet worden daar is geen discussie over, maar de tekening die de commissie overhandigd kreeg was niet iets waar de meerderheid juichend over was en terecht. Er werden heel veel suggesties gedaan met de dringende oproep het plan aan te passen. Het vervelende is dat ook nú weer de raad veel te laat in stelling wordt gebracht om enige invloed uit te kunnen oefenen. In oktober is het ja/nee en volgende week is er bovendien ook nog een bewonersavond waar vragen/opmerkingen en suggesties gedaan kunnen worden. Dat voegt natuurlijk niet en als bewoner zou ik me dan wel een beetje in de maling genomen voelen, want  alles wat er dan naar voren wordt gebracht kan nooit binnen een week voor besluitvorming meegenomen worden.

07/8/2012

, ,

Een reactie plaatsen

%d bloggers liken dit: