Artikelen getagd met begroting

Besluitvorming Programmabegroting 2015


http://enkhuizen.notudoc.nl/cgi-bin/showdoc.cgi/action=view/id=1030131/type=pdf/__Programmabegroting_2015_-_voorgenomen_RAADSINSTRUMENTEN_-_SET.pdf

In het kort is er als volgt  gestemd :

Amendementen:

A 1: Overgenomen

A 2-3-4-5 : Verworpen met 8-7

A 6 : Overgenomen

A 7-8-9 : Verworpen met 8-7

A 10: Ingetrokken

Moties:

M 1- 4-5-6 : Overgenomen

M 2-3-7: Verworpen

Begroting aangenomen met 8-7

, ,

Een reactie plaatsen

Financiële beschouwingen begroting 2015


https://www.scribd.com/doc/245519975/20141104-SFB-bij-Programmabegroting-2015-1-pdf

 

Een reactie plaatsen

Financiële Beschouwing 2014 Lijst Quasten


Enkhuizen, 1 november 2013

 

Lijst Quasten is positief over de voorliggende begroting voor 2014 en bijbehorend raadsvoorstel. De wijze waarop deze 2 stukken zijn gepresenteerd, waren goed te doorgronden, duidelijk te lezen en een (door)vertaling van de Kadernota en het coalitieakkoord ‘een nieuw evenwicht’.

Ondanks dat de voormalige coalitie en wethouders op basis van de alternatieve begroting voor 2013 meenden dat deze volstrekt onuitvoerbaar, onverantwoord en ronduit zo slecht was dat zij de handdoek in de ring gooide, laat deze begroting zien dat van dat alles geen enkele sprake is. De begroting zit goed in elkaar, en de keuzes die gemaakt zijn komen ten goede aan Enkhuizen en haar inwoners.

Wij zijn met name tevreden over het volgende onderdelen:

– Het (groen)onderhoud blijft op peil en wordt voortvarender aangepakt door een meer realistische planning en werkwijze en bijbehorend budget.

-De verhoging van lokale belastingen gaat in  hele kleine stapjes waardoor burgers niet geconfronteerd worden met extreem hogere lasten.

-Er wordt niet gemorreld aan de sociale voorzieningen en inkomensondersteunende maatregelen.

Daarnaast ziet Lijst Quasten een meerwaarde in de 3 voorstellen die een bescheiden karakter hebben, maar wel, maar wel een groot verschil kunnen maken.

Met name het voorstel voor de binnenstad coördinator kan op onze volledige steun rekenen aangezien Lijst Quasten in 2012 het initiatief heeft genomen om te pogen structurele samenwerking met alle partijen die een economisch belang hebben bij een bruisend winkel/verblijfsgebied in de binnenstad voor elkaar te krijgen. De voortgang om  daar een concreet iets van te maken is toen door het voormalig college niet opgepakt, maar nu voortvarend opgepakt conform het coalitieakkoord.

Is het allemaal rozengeur en maneschijn? Nee, dat nou ook weer niet, want er zijn nog veel onduidelijkheden wat er in de komende jaren nog allemaal op ons afkomt waar wij geen enkele invloed op hebben. De grilligheid van Den Haag gaat ons nog voor grote vraagstukken en uitdagingen stellen waar wij ons ernstig zorgen over maken. Maar door anders en oplossingsgericht te denken, goed samen te werken en dan niet alleen binnen de gemeentegrenzen, maar ook daarbuiten, zijn wij ervan overtuigd dat ook die uitdagingen goed op en aangepakt zullen worden.

 

Namens Lijst Quasten,

Stella Quasten

, ,

Een reactie plaatsen

STEKKERBEGROTING


stekker

De oppositiepartijen CU/SGP – SP- PvdA – Lijst Quasten – Groen Links en Fractie Langbroek hebben in de tweede termijn van de begrotingsvergadering een alternatieve begroting gepresenteerd welke werd toegelicht door Arno Noorman van de CU /SGP fractie. De oppositie was tot deze stap gekomen omdat zij het niet eens met het voorstel vanuit het college waar onder meer  een forse verhoging van de OZB naar voren kwam. Daarbij kwam dat na de eerste termijn van 6 november de coalitiepartijen een kant en klaar amendement bij de oppositiepartijen deponeerden met daarbij de vraag of de oppositiepartijen hierover  in overleg zouden willen. Lijst Quasten heeft daarop besloten en laten weten dat aanbod niet aan te nemen aangezien er in de uitgangspunten van dat voorstel echt grote wezenlijke verschillen zaten waar naar onze mening absoluut geen overeenstemming over bereikt zou kunnen worden. Die gedachte hadden de overige oppositiepartijen ook en daarop is besloten om te kijken waar wij als oppositie uit zouden kunnen komen.

Dat resulteerde dus in een door 6 partijen gedragen *goed voor 10 zetels* amendement die naar onze mening goed doorwrocht overdacht, doordacht, uitvoerbaar en bovendien sociaal is.

De alternatieve begroting  van  de coaltie  VVD/D66 –  CDANieuw Enkhuizen  zocht de bezuinigingen nadrukkelijk in de sociale voorzieningen (waaronder minimaregelingen) en sociaal maatschappelijke doelen en niet in de overbodige franje zoals de Waterweken of de herinrichting van het Verlaat en de Karnemelksluis. Tel daarbij op dat zij afstevenden op een stille dood van de Muziekschool, verkeerde berekeningen hadden losgelaten op het peuterspeelzaalwerk en op 67.000 inzette voor bezuiniging op het schoolzwemmen zwembad en het plaatje is duidelijk dat enig overleg over zulke grote verschillen nutteloos zou zijn.

De keuzes van de coalitie:

De keuzes van de oppositie:

Dat de VVD/D66 het nodig vond om als eerste niet over hun voorstel te beginnen, maar meteen laag invloog met het dreigement op te zullen stappen uit de coalitie omdat zij zich buitenspel gezet voelden en vonden dat de oppositie  maar wat minder noten op de zang moest hebben, is hun keuze en is wat Lijst Quasten betreft aan niemand anders aan   te rekenen dan aan de fractie zelf die in volle besef de stekker er uittrok omdat zij  hun zin niet kreeg. Hun besluit, hun verantwoordelijkheid. Dat geldt natuurlijk ook voor de overige coalitiepartijen die daarop ook hun steun aan het college introkken, waarna de wethouders in feite ook niets anders konden dan hun portefeuilles per direct neer te leggen.

07/11/2012

, ,

Een reactie plaatsen

ALTERNATIEVE BEGROTING 2013


Ingediend op 13 november 2012  door SP, PvdA, CU/SGP. Lijst Quasten, Groen Links en Fractie Langbroek

https://enkhuizen.notudoc.nl/cgi-bin/showdoc.cgi/action=view/id=444241/type=pdf/61535c76fd33009303b57834e7198d24.pdf

 

,

Een reactie plaatsen

%d bloggers liken dit: