Artikelen getagd met apv

Onder 18 na 00.00 nog welkom in horeca


 

Jongeren onder de 18 jaar blijven in Enkhuizen na middernacht gewoon welkom in de kroeg. Ook na 1 januari 2014.

biertje

B en W wilden 18-minners via de algemeen plaatselijke verordening na 24 uur een ’toegangsstop’ opleggen. Dit vooral om handhaving van de nieuwe wettelijke alcoholleeftijd van 18 jaar te vereenvoudigen. Onder aanvoering van PvdA en Lijst Quasten stemde een raadsmeerderheid hier dinsdagavond tegen.

 

,

Een reactie plaatsen

Knipsel toegangsstop


VerbodenToegang_hand

PvdA en LQ: geen toegangsstop onder 18 jaar 

Gepubliceerd 2 december 2013 17:18 | Laatste update 2 december 2013 17:18

ENKHUIZEN – De Partij van de Arbeid en Lijst Quasten in Enkhuizen willen jongeren onder de 18 jaar niet na middernacht de toegang tot de horeca ontzeggen. Zij komen dinsdagavond in de gemeenteraad met een voorstel om deze bepaling niet op te nemen in de Algemeen Plaatselijke Verordening.

Volgens de beide fracties is zo’n toegangsstop na 0.00 uur ’overbodig’. Door de verhoging van de alcoholleeftijd naar 18 jaar per 1 januari 2014 geldt dan landelijk een verbod om alcohol te schenken aan jongeren. ’Qua alcoholmatiging voegt de stop dus niets toe’, vinden PvdA en LQ.

Lees het volledige artikel in de Enkhuizer Courant en het Dagblad voor West-Friesland van dinsdag 3 december.

Bron:NHD.nl

 

, ,

Een reactie plaatsen

voorgenomen amendement APV – horeca


AMENDEMENT Quasten

Raadsagenda: Betreffende het raadsvoorstel:

3 december 2013 Algemene plaatselijke verordening Enkhuizen 2014 (2013052)

Korte samenvatting/doel van het instrument:

toegangstijden stop van 0.00 uur niet invoeren vanwege de wetswijziging alcoholverbod onder de 18 jaar

Overeenkomstig artikel 34 van het Reglement van Orde  dient ondergetekende het volgende wijzigingsvoorstel in:

De Raad van de gemeente Enkhuizen, in openbare vergadering bijeen op 3 december 2013,

– Tekstaanpassing van de vast te stellen Algemene Plaatselijke  Verordening – Enkhuizen 2014, te weten:  schrappen van het bepaalde in artikel 2:34g, inhoudende de invoering van een toegangsstop tot horecabedrijven na 0.00 uur voor jongeren onder de 18 jaar.

Toelichting:

Het voorgestelde artikel 2:34g APV komt neer op een mogelijk in te zetten instrument om af te dwingen dat de horeca een toegangsstop voor jongeren onder de 18 na 00.00 instelt.

Aangezien de Drank-en- Horecawet per 1 januari voorziet in een verbod aan het schenken van alcoholhoudende drank aan 18-min, ligt de verantwoordelijkheid voor het nakomen en naleven van deze wet bij de horeca en in het verlengde daarvan ook het risico. Daarmee is deze bepaling, ook in een ‘kan’ vorm overbodig.

Daarnaast geeft het opnemen van een dergelijke bepaling in de APV een scheef beeld als dit niet regionaal wordt afgestemd en overgenomen in kader van West-Frisland. De kracht van het convenant is eensluidend , duidelijk en eenduidig beleid met betrekking tot het terugdringen van het alcohol en middelengebruik onder jongeren.

28 november 2013

Stella Quasten – Lijst Quasten

,

Een reactie plaatsen

knipsel horeca en wijziging APV


knipsel

,

Een reactie plaatsen

APV wijzigingsvoorstellen (toelichting)


APV wijzigingsvoorstellen (toelichting)

Meest in het oog springende wijzigingsvoorstel is toch wel de bepaling welke voorstelt om de toegangstijd van de horeca te koppelen aan leeftijd. Onder de 18 jaar verboden tussen 00.00 en 04.00.

, ,

Een reactie plaatsen

%d bloggers liken dit: