Archief voor Categorie POLITIEK NIEUWS UIT ENKHUIZEN

Praatje pot


 

 

Tegel29Na 2 uur behoorlijk kans en nutteloos debat op verzoek van de VVD , blijft *uiteraard* het raadsbesluit over de Rabobank *geen aankoop* overeind.
Vanavond was een schoolvoorbeeld hoe het niet moet als je een ‘spoeddebat’aanvraagt. Dan heb je namelijk iets in je achterzak zitten in de vorm van een voorstel, motie of iets dergelijks.

Er liggen 2 besluiten van de Raad *begroting 2015 met besluit verbouwing stadskantoor 3 ton , waar LQ tegen heeft gestemd, en besluit om de Rabo niet aan te kopen* als je wat anders wil, moet je iets op tafel leggen, makkelijk zat.

Er kwam niets uit de aanvragers van het debat en was het voornamelijk herkauwen van wat er eerder door verschillende fracties al naar voren was gebracht.
Het enige wat er kwam was een ad hoc motie van D’66 die *goh, daar zijn zijn jullie wel maanden te laat mee* ‘visie’ wilde over de front / back office, de SED en opschorting van aanbesteding verbouwing.
Daar had behalve de PvdA geen enkele fractie oren naar.

Kortom: Vanavond was een debatteren om het debatteren avond en zoals Lijst Quasten onder andere naar voren bracht; ‘Leuk jullie allemaal weer te spreken, maar het gaat natuurlijk helemaal nergens over. Dit is puur praatje pot.’

,

Een reactie plaatsen

Verslag raadsvergadering 6 mei 2014


 

download

 

 

 

 

 

 

COALITIEAKKOORD

Aangezien het gesloten coalitieakkoord tussen SP – Nieuw Enkhuizen – CDA en CU/SGP pas op 3 mei in de avond naar de raad was verstuurd en er in onze optiek veel te kort tijd was om zoals werd verzocht, feedback te geven, nam Lijst Quasten het initiatief om te pleiten voor uitstel van behandeling/bespreking. Dit werd gesteund door alle oppositiepartijen en uiteraard niet door de coalitiepartijen. Na wat gehakketak over en weer en een door de SP aangevraagde schorsing, werd alsnog besloten dat behandeling in een extra raadsvergadering op dinsdag 13 mei 2014 zal plaatsvinden om het coalitieakkoord te bespreken.  Lees de rest van dit artikel »

, , ,

2 reacties

Verklaring gezamenlijke oppositie


Machtspolitiek van nieuwe coalitie in Enkhuizen

De gezamenlijke fracties van de oppositiepartijen in de raad verbazen zich over het agenderen van het coalitieakkoord en de benoemingen van 4 wethouders voor a.s. dinsdag 6 mei. De stukken voor deze onderwerpen zijn, nadat deze uitgebreid zijn besproken binnen de fracties en achterban van de coalitiepartijen, pas op zaterdag vrijgegeven. De oppositiepartijen wordt op deze manier van agenderen, die nog op het nippertje past binnen het regelement van orde van de raad, zo min mogelijk voorbereidingstijd en gelegenheid voor onderlinge afstemming gegund.  Lees de rest van dit artikel »

,

Een reactie plaatsen

brief formateur> coalitieakkoord> voorstel wethouders


In  meivakantie en op een zaterdag ontvangen en toegevoegd aan de raadsagenda voor aanstaande dinsdag……

http://www.scribd.com/doc/221787860/Brief-Formateur-SP-Dd-3-Mei-2014-Aan-Raad-en-Raadsleden

http://www.scribd.com/doc/221788235/Coalitieakkoord-2014-2018-SP-CDA-NE-CUSGP

http://www.scribd.com/doc/221788404/Benoeming-Wethouders-Mei-2014-RaadsVOORSTEL

, ,

Een reactie plaatsen

Coalitieakkoord Enkhuizen


images

 

 

 

 

 

 

 

Vandaag is bekend geworden dat er een coalitieakkoord is tussen SP, CDA, Nieuw Enkhuizen en de CU/SGP. De verwachting is dat in de raadsvergadering van 6 mei een raadsdebat over het coalitieakkoord zal plaatsvinden en de beoogde kandidaten voorgedragen zullen worden voor benoeming. De beoogde kandidaten zijn Olierook (SP), Wijnne (CU/SGP), Kok (CDA) en de Jong (NE).  Lees de rest van dit artikel »

, , , ,

Een reactie plaatsen

Verslag informateur


 

 De Gemeenteraad van EnkhuizenPostbus 111600 AA EnkhuizenBetreft: resultaat verkenningenUrsem, 14 april 2014Geachte Raad,Op 27 maart j.l. heeft u op voordracht van de fractie van de SP besloten mij te benoementot informateur. Daarbij is de volgende opdracht geformuleerd:
1.Het onderzoeken van de mogelijkheden van een breed gedragen coalitie, gevormd rondom de SP; 
2.De bereidheid bij de partijen te peilen om gezamenlijk een wethouder te leveren voor de portefeuilles “Economie en financiën” en “Ruimtelijke ordening” in elke
mogelijke combinatie;
Ook heeft u aangegeven dat de verkiezingsuitslag betekent dat een meerderheidscoalitiemoet bestaan uit minstens 4 partijen.Er zijn daarnaast 3 wethoudersposten beschikbaar waarbij er, gezien de uitslag van deverkiezingen één wethouder afkomstig zal zijn van de SP en verantwoordelijk wordtvoor de portefeuille met daarin het sociaal domein. Dit betekent dat er twee wethoudersposten beschikbaar zijn voor minimaal drie en waarschijnlijk meer partijen

Lees het volledige verslag hier:

http://www.scribd.com/doc/218212145/verslag-informateur

 

, ,

Een reactie plaatsen

onafhankelijke informateur aangewezen


download

 

 

 

 

 

 

 

De SP als initiatiefnemer met de onderhandelingen, is op zoek gegaan naar een onafhankelijke informateur.
Van de 10 kandidaten is Leonie Sipkes verzocht de verdere informatieve ronde te doen.
Leonie Sipkes was Tweede Kamerlid voor de PSP en GroenLinks en burgemeester van de gemeente Koggenland (2007-2013).
Tussen 2004 en 2007 was zij waarnemend burgemeester van Wester-Koggenland, dat per 1 januari 2007 met Obdam fuseerde tot de gemeente Koggenland.

,

Een reactie plaatsen

%d bloggers liken dit: