Archief voor Categorie DOSSIER SMC

Stand van zaken SMC


smc

Een reactie plaatsen

Raadsbrief Hoger Beroep SMC


 

http://www.scribd.com/doc/240183398/Hoger-Beroep-SMC

smc

 

Een reactie plaatsen


Een reactie plaatsen

NHD- SMC- De Nijs


DSCN4219

,

Een reactie plaatsen

Uitspraak rechtbank Gemeente Enkhuizen vs De Nijs


smc

 

 

 

 

 

 

http://www.noordhollandsdagblad.nl/stadstreek/enkhuizen-westfriesland/article27107632.ece/Enkhuizen-haalt-bij-rechter-bakzeil-over-Sociaal-Medisch-Centrum_?lref=L4

 

, ,

Een reactie plaatsen

Zitting rechtbank inzake gemeente versus De Nijs *SMC*


smc

Hedenmorgen (28 mei 2014) hebben de gemeente Enkhuizen en ontwikkelaar De Nijs elkaar getroffen in de rechtbank te Alkmaar.

Op basis van wanprestatie heeft de gemeente Enkhuizen projectontwikkelaar de Nijs Care BV voor de rechter gesleept om zo af te dwingen dat zij hun verplichtingen inzake het SMC na komen.

De Nijs zou het beeldbepalende en historische gebouw aan de Vijzelstraat, dat voorheen een Sociaal Medisch Centrum huisvestte, volgens een gunning uit 2008 verbouwen en uitbreiden. De Nijs zou de opstallen voor 3,4 miljoen euro van de gemeente over nemen, maar heeft tot dusverre alleen bomen gekapt en delen van het gebouw leeg gesloopt.

Lees meer: http://onzezorg.wordpress.com/2014/05/28/vandaag-rechtszaak-gemeente-enkhuizen-vs-de-nijs/

, ,

Een reactie plaatsen

Raadsbrief Groot onderhoud SMC


smc

Groot_onderhoud_rijksmonumenten_SMC_Vijzelstraat

,

Een reactie plaatsen

Huurpenningen SMC


Projectontwikkelaar M.J. de Nijs Care B.V. uit Warmenhuizen heeft een bankgarantiestelling afgegeven voor de achterstallige huur die De Nijs aan de gemeente Enkhuizen moet betalen voor het sociaal medisch centrum in de Vijzelstraat. Hierdoor is het conservatoir beslag opgeheven dat de gemeente op bezittingen van De Nijs had gelegd.

smc

,

Een reactie plaatsen

Start na zomerreces met SMC-update


Het lange zomerreces loopt zo goed als ten einde en is een mooie moment om weer actief het wel en wee in de Enkhuizer politiek en vanuit de fractie hier te delen.

Laten we beginnen met een informerende raadsbrief aangaande het dossier SMC.

BRIEF VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

STAND VAN ZAKEN SOCIAAL MEDISCH CENTRUM / M.J. DE NIJS CARE B.V.

Aan de voorzitter van de gemeenteraad

Geachte voorzitter,

Op 2 april 2013 heeft uw raad besloten ons college opdracht te geven om onderzoek te doen naar de resterende mogelijkheden om M.J. de Nijs Care B.V. het samenspel van afspraken uit de overeenkomsten van 2007, 2010 en 2012 te laten nakomen. U sloot daarbij niet uit dat ook juridische stappen gezet konden worden. Met deze brief willen wij u kort informeren over de stand van zaken.

Wij hebben na uw besluit juridisch advies ingewonnen om onze positie als contractpartij te laten toetsen. Daarbij hebben wij aangegeven bereid te zijn tot een minnelijk overleg met De Nijs maar dat wij een juridische procedure in het uiterste geval niet zouden schuwen om onze belangen veilig te stellen.

Het is u bekend dat wij sinds oktober 2012 met De Nijs meerdere malen in gesprek zijn geweest om het project weer van de grond te krijgen. De opstelling van De Nijs is daarbij sinds die tijd terughoudend geweest en niet constructief van aard. Die houding deed geen enkel recht aan de gemaakte afspraken en wij hebben hen op 19 juli 2013 nog eenmaal de kans gegeven om met ons gezamenlijk in overleg te gaan, waarbij de gemaakte afspraken als basis zouden gelden, om verder vorm te geven aan het project Sociaal Medisch Centrum.

In een korte reactie op 30 augustus 2013 heeft De Nijs laten weten geen enkele aanleiding te zien om hun eerder ingenomen standpunt te wijzigen.

Om onze belangen veilig te stellen rest ons niets anders dan om de rechter te vragen om M.J. de Nijs Care B.V. te dwingen hun verplichtingen uit de tussen partijen gesloten overeenkomst na te komen. Daartoe is een dagvaarding betekend. Tevens hebben wij van de rechter verlof gekregen om conservatoir beslag te leggen op bezittingen van De Nijs om onze vordering uit achterstallige huurpenningen veilig te stellen. De deurwaarder is inmiddels ingeschakeld om de nodige processuele stappen te zetten.

Enkhuizen, 5 september

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van E n k h u i z e n

Een reactie plaatsen

ALLONGE SMC


smc

Er is de laatste tijd veel te doen geweest  en her en der gespeculeerd over de inhoud  van de zogeheten allonge behorende bij de overeenkomsten betreffende de verkoop en invulling van het SMC project.Het college heeft laten weten dat de bewuste tekst/inhoud beschikbaar komt voor raadsleden. Deze laat voor de advocaat een procesdossier opstellen met alle relevante informatie.In het kader van de procedure die gevoerd zal worden zal die openbaar zijn. Dit dossier zal dan ook voor de raad en raadsleden op dat moment beschikbaar zijn.

 

,

Een reactie plaatsen

%d bloggers liken dit: