Archief voor Categorie DOSSIER REZ

Uit de oude doos… REZ


,

Een reactie plaatsen

Aanbesteding REZ stopgezet


Een reactie plaatsen

Raadsbrief aanbesteding Enkhuizer Zand


http://enkhuizen.notudoc.nl/cgi-bin/showdoc.cgi/action=view/id=1214967/20150512_-_Aanbesteding_REZ_-_raadsBRIEF.pdf

,

Een reactie plaatsen

Terugblik raadsvergadering(en) oktober


wp1140df85

 

 

 

 

 

 

 

De hoofdmoot van de raadsvergadering jl 7 oktober was natuurlijk het go-no go besluit voor de herontwikkeling van het Enkhuizer Zand.

Na ontelbare jaren van praten, debatten, voorstellen, schaven, punten inbrengen, onderzoeken, inspraak, kaders , criteria en randvoorwaarden vaststellen, was het dan eindelijk zover.

Zoals verwacht lag er een stapel aan moties en uiteindelijk 1 amendement uit diverse hoeken van het politieke spectrum waarvan na wat debat het college de meeste moties overnam of toezeggingen deed. Het amendement bleef over, plus nog een motie welke voor de oppositiepartijen  (minus Lijst Quasten)  een breekpunten leken te zijn wat wij al ingeschat hadden, want wij hadden niet echt het gevoel dat het nu specifiek om die zaken draaide, maar om het aloude  spel tussen coalitie en oppositie.

Lijst Quasten  vond de 2 voorstellen niet in onze lijn liggen om daar achter te gaan staan en  ook al zit Lijst Quasten in de oppositierol, betekend dat allerminst dat wij aan blokvorming  doen maar onze onafhankelijke rol waarbij wij onze eigen afwegingen maken bewaken.

Lijst Quasten was het dus niet eens met overige oppositiepartijen dat het keurslijf  *welke de raad nota bene zelf heeft gefabriceerd inclusief de indienende partijen* blijkbaar ineens te strak werd bevonden en dat er terug gegaan moest worden naar de basis en alle ruimte geboden moest worden voor projectontwikkelaars. Zeg maar: alles overboord en alle remmen los. komt u maar.

Dat is naast opmerkelijk , ook bijzonder onverstandig en bovendien veel, veel en veel te laat. Dan hebben we het nog maar niet over  alle voorgaande processen en afspraken die je dan gewoon in de prullenbak gooit.

Lijst Quasten wil al jaren dat er daadwerkelijk iets ondernomen zou worden waar al decennialang over gesproken werd, maar nooit enige vooruitgang in werd geboekt. We hebben een lange weg afgelegd waarbij iedereen zijn inbreng naar voren heeft kunnen brengen van raad tot burgers, belangengroepen, stakeholders en andere belanghebbenden aan toe.

Niets doen is wat ons betreft geen optie. NU eindelijk eens doorpakken en kijken wat er bereikt kan worden. Strandt het hele gebeuren, dan vinden wij dat er in ieder geval de intentie er wel was om het te laten slagen. Er zullen altijd voor en tegenstanders zijn, maar dat is altijd zo.

Het is niet goed of het deugt niet principe, maar Lijst Quasten vindt dat je moet doen wat je zegt en moet zeggen wat je doet en  mbt het REZ zijn wij  altijd  voorstander geweest om het nu eindelijk eens op te pakken en vooral DOOR te pakken als alle rafelranden, losse eindjes en puntjes op de i gezet zouden zijn. Wij zijn’ positief gestemd  dat we nu eindelijk  weer een stap verder zijn gekomen in de herontwikkeling EN vitalisering van het Enkhuizer Zand.

Een reactie plaatsen

Infoavond REZ


B en W besteden Enkhuizerzand aan

Door Paul Gutter15-9-2014, 23:20 (Update 15-9-2014, 23:33)

ENKHUIZEN – De gemeenteraad van Enkhuizen stelt tijdens de vergadering op dinsdag 7 oktober de gunningscriteria voor de herontwikkeling van het Enkhuizerzand vast. Daarna ligt de verantwoordelijkheid voor de gunning en aanbesteding echter volledig bij een selectiecommissie en tot slot bij het college van burgemeester en wethouders.

De raad krijgt dus niet, zoals destijds bij het Sociaal Medisch Centrum in de Vijzelstraat het geval was, aan het einde van het aanbestedingstraject nog de ’schijnkeuze’ van twee projectontwikkelaars voorgeschoteld.

Dat kwam maandagavond naar voren tijdens de informatiebijeenkomst over het raadsvoorstel dat op 7 oktober voorligt. Dit behelst een analyse van de belangrijkste risico’s die de gemeente loopt bij de herontwikkeling, en de gunningscriteria die de gemeente gaat hanteren bij de aanbesteding. Politici konden hier verduidelijkende vragen over stellen.

Plannen van ontwikkelaars moeten in ieder geval voldoen aan de minimumeisen die de gemeenteraad stelt. Zo niet, dan vallen ze direct af. Marktpartijen die daarentegen meer bieden dan op een specifiek punt geëist wordt, kunnen hiermee extra punten scoren en die scores worden meegenomen in de eindafweging.

Niet reëel

Hoewel in de minimumeisen is opgenomen dat er na herontwikkeling geen gemeentelijke exploitaties meer mogen zijn, liet de gemeente al doorschemeren dat dit voor het Recreatiebad Enkhuizerzand niet reëel geacht wordt. Wel verwacht de gemeente van de projectontwikkelaar jaarlijks een substantiële bijdrage in de exploitatie van het bad, waar dan uiteraard ook bezoekers van het recreatiepark gebruik van mogen maken. Hoe hoger dit bedrag, hoe hoger de score voor de ontwikkelaar op dit onderdeel.

Een andere heel belangrijke eis aan ontwikkelaars is dat zij maximaal 200 vakantiehuisjes mogen bouwen op een terrein van acht tot tien hectare. Raadslid Michèl de Jong (Nieuw Enkhuizen) vroeg niettemin hoe wordt omgegaan met ontwikkelaars die komen met een ’fantastisch plan’, maar alleen als ze 230 huisjes mogen neerzetten. Daarover was projectleider Martin Stolwijk echter klip en klaar. ,,Die vallen af.’’

Een reactie plaatsen

NHD- REZbesluit


DSCN4218

, ,

Een reactie plaatsen

Memo Risico’s REZ


http://www.scribd.com/doc/231450033/20140626-Toezegging-Risico-s-Rez

,

Een reactie plaatsen

%d bloggers liken dit: