schriftelijke vragen Hertenkamp, Heemtuin, camping de Veste


Lijst_Q_1c - kopie (124x150) (62x75)

 

 

 

Enkhuizen, 3 juli 2015

Betreft: schriftelijke vragen stand van zaken hertenkamp, heemtuin en Stadscamping De Vest

Geacht college,

Op 1 januari jongstleden kwamen het hertenkamp in het Wilhelminaplantsoen, alsmede de naastgelegen heemtuin en stadscamping De Vest, na tien jaar Philadelphia, in beheer bij Leekerweide, de Baanbreker, WmoBuroFlo enPalito BV.

We zijn inmiddels een halfjaar verder en bij deze heb ik, namens Lijst Quasten, een aantal vragen omtrent de stand van zaken.

1 – In de raadsbrief ‘Beheer en onderhoud Hertenkamp, Heemtuin en camping de Vest’, van 2 december 2014, worden een aantal zaken genoemd;

a – In het plan van aanpak en de bijbehorende exploitatieopzet, zo schrijft u, “wordt uitgegaan van de inzet van 25 cliënten […] en 10 vrijwilligers“. Wat zijn de cijfers op dit moment (i.e.: hoeveel cliënten en vrijwilligers werken er en is er sprake van een stijgende of juist dalende lijn in deze) en zou u ons het genoemde plan van aanpak, alsmede die exploitatieopzet, kunnen doen toekomen?

b – De opstallen zouden “in goede staat [worden] overdragen“. In het Noordhollands Dagblad van 6 december 2014 wordt dienaangaande gemeld dat de gemeente “nog met Philadelphia in gesprek [is] over de afwikkeling van zaken“; hoe staat het er momenteel voor met deze gesprekken?

c – Over beheer en onderhoud zijn met Leekerweide en de andere zorgpartijen, zo meldt u, contractueel “duidelijke en controleerbare afspraken vastgelegd“. Het contract echter is niet openbaar gemaakt, dus hoe ziet u dat controleren voor zich? Zou het contract, teneinde controle mogelijk te maken, alsnog openbaar gemaakt kunnen worden en zo nee, waarom niet en hoe moeten wij, als Raad, een en ander dan controleren?

d – In het eerste halfjaar van 2015“, zo viel 2 december te lezen, “wordt als eerste het kantinegebouw [van het hertenkamp] opgeknapt“. Wat is hieromtrent de gang van zaken?

e – In de brief werd medegedeeld dat het streven een “zo vloeiend en vlekkeloos mogelijke” overname was; hoe is dit in de praktijk, voor zowel cliënten als voor personeel en voor dieren, vormgegeven en verlopen?

2 – De Witte Schuur heeft het, op bladzijde 16 van haar Jaarverslag 2014, over het “opstellen [van een]visiedocument met Leekerweide, WmoBuroFlo, Baanbreker en Palito BV“. Zou u, als medefinancier van de Witte Schuur en partij in de gesprekken over het hertenkamp, ons dit visiedocument kunnen doen toekomen?

3 – De gemeente gaat, zo meldt mevr. Weel van WmoBuroFlo in het Noordhollands Dagblad van 8 januari, “zorgen voor een nieuw dak op het gebouw van de hertenkamp“.

Klopt dit en zo ja, waarom is dit ons niet gemeld en om welk bedrag gaat het? En wanneer wordt dit voornemen daadwerkelijk fysiek bewaarheid?

4 – Het is nog pionieren“, meldt WmoBuroFlo op 21 januari jongstleden op haar website; hoe zit het daaromtrent met het welbevinden van de cliënten en het welzijn van de dieren? Heeft Leekerweide voor adequaat, dierdeskundig, personeel gezorgd en in hoeverre is er, ten opzichte van voorgaande jaren, sprake van continuïteit? Welke rol was/is er weggelegd voor het voormalige personeel, alsmede voor hun kennis en expertise, en hoe zit dit roltechnisch gezien met de vrijwilligers en cliënten?

5 – In uw antwoorden van 29 september jongstleden, op raadsvragen van de fractie Lijst Quasten, wordt, ten aanzien van het “adequaat, duidelijk en helder informeren” van de inwoners van Enkhuizen, vooral gedoeld op het zorgaanbod, maar hoe staat het thans en in z’n algemeenheid met de communicatie richting stad? Mede daar er vier zorgpartijen zijn (Leekerweide,

Baanbreker, WmoBuroFlo en Palito) ligt het risico op onduidelijkheid en fragmentatie op

de loer; hoe is dit geregeld? En hoe is überhaupt de verdeling der verantwoordelijkheden onder de genoemde zorgpartijen?

6 – De inwoners van Enkhuizen waren vorig jaar erg betrokken bij de perikelen rondom het hertenkamp; in hoeverre worden zij nu betrokken bij het geheel? Wie zitten er aan tafel bij de gesprekken aangaande hertenkamp,heemuin en Camping De Vest? Is er een “vertegenwoordiger” van de inwoners van Enkhuizen bij?

7 – Wat is er tot nu toe allemaal concreet veranderd, verbeterd?

Het zijn veel en uitgebreide vragen, maar gezien de waarde die het hertenkamp voor veel Enkhuizers heeft, en gezien het goed is om een vinger aan de pols te houden, leek ons dat wel op z’n plaats. We zien de antwoorden dan ook graag tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Stella Quasten

Lijst Quasten

Bijlagen:

  1. Een reactie plaatsen

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

<span>%d</span> bloggers liken dit: