Eerste termijn Lijst Quasten inzake de Drom


ONZE REACTIE OP HET AMENDEMENT EN MOTIE VAN DE SP. WAAR IN 2012 AL EEN DRAAK VAN EEN AMENDEMENT DOOR DE SP WERD INGEDIEND EN HELAAS WERD AANGENOMEN ONDER HET MOM VAN SCHADE BEPERKING, HEEFT DE SP NU 2  RAADSINSTRUMENTEN INGEDIEND MET ALS DOEL  HET PUIN  OP TE RUIMEN WAT MET NAME HET EERDER GENOEMDE AMENDEMENT EN DE SP HEEFT VEROORZAAKT. WAT ONS BETREFT ZIJN BEIDE EEN  DOORZICHTIGE POGING OM DE AANDACHT AF TE LEIDEN VAN DE KERN VAN DE ZAAK EN HET PROBLEEM WAT DE SP VOOR HUN EIGEN WETHOUDER HEEFT GECREËERD. DEZE  TAKTIEK WERD IN DE COMMISSEVERGADERING AL INGEZET DOOR DE FOCUS TE LEGGEN OP DE HUUR, DE CONSTRUCTIE STICHTING / BV EN DE HORECAVERGUNNING.                         IK WIL HET GEBREKKIGE GEHEUGEN VAN DE SP BEST OPFRISSEN DOOR U ERAAN TE  HERINNEREN DAT DEZE 3 ZAKEN ALLEMAAL DOOR UW FRACTIE AKKOORD  ZIJN BEVONDEN. KORTOM, DE SP GAAT ZELFS – NADAT ER AFGELOPEN WEEK STUKKEN ZIJN AANGELEVERD DIE HET BETOOG EN HET VOORSTEL VAN HET COLLEGE NAAR ONZE MENING  COMPLEET ONDERUIT HALEN – VERDER MET DE KOP IN HET ZAND STEKEN EN NEGEERT BEWUST 3 RODE VLAGGEN, NAMELIJK: EEN WETHOUDER DIE EEN AMENDEMENT NIET HEEFT UITGEVOERD, EEN WETHOUDER DIE DE RAAD TE LAAT HEEFT GEÏNFORMEERD, EEN WETHOUDER DIE DE RAAD ONJUIST HEEFT GEÏNFORMEERD. DAT STAAT DE SP NATUURLIJK VRIJ OM DAT TE DOEN, MAAR DAAR GAAN WIJ AB-SO-LUUT NIET IN MEE. DAN NAAR DE HOOFDMOOT:  IN DE COMMISSIE HEEFT LIJST QUASTEN DE ROL VAN DE PROJECTLEIDER BENOEMD EN DAAR VRAAGTEKENS EN KANTTEKENINGEN BIJ GEZET. OOK HEBBEN WIJ UITGESPROKEN DAT ALS  DE STICHTING GEEN GEBRUIK MAAKT VAN HET SPREEKRECHT OM HET VERHAAL VAN DE WETHOUDER TE WEERLEGGEN, ER MAAR ÉÉN KANT VAN HET VERHAAL IS EN DAT JE  ER ALS RAAD VANUIT MAG GAAN DAT DIE KANT DE JUISTE WEERGAVE VAN DE FEITEN IS. HET IS GEEN GEHEIM DAT ONZE FRACTIE NIET ALLEEN RICHTING DE VOORGANGER VAN DE NU VERANTWOORDELIJK WETHOUDER ZICH HEEL KRITISCH HEEFT OPGESTELD, MAAR OOK RICHTING HET STICHTINGSBESTUUR VAN DE DROM EN DE HELE AANPAK VAN DIT PROJECT. WIJ WAREN ER VAAK NIET ZO GECHARMEERD VAN HOE DEZE ZAKEN WERDEN AANGEPAKT, MAAR DAT WIL NIET ZEGGEN DAT WIJ VINDEN DAT FAIR PLAY ESSENTIEEL IS OP HET POLITIEKE SPEELVELD EN  ALLES KRITISCH TEGEN HET LICHT GEHOUDEN MOET WORDEN OM TOT EEN OORDEEL OF BESLUIT TE KOMEN. TOT ONZE VERRASSING WERDEN ER VORIGE WEEK STUKKEN AANGELEVERD DIE HET KRACHTIGE EN HELDERE BETOOG VAN WETHOUDER OLIEROOK IN DE COMMISSIE IN EEN HEEL ANDER DAGLICHT ZETTE… HET GAAT ER BIJ ONS ECHT NIET IN DAT DE WETHOUDER  NIET OP DE HOOGTE WAS DAT DE PROJECTLEIDER,WELKE IN DIENST IS VAN DE GEMEENTE, AL IN 2013 SPECIFIEK OPDRACHT HAD GEGEVEN  OM HET ELEKTRA TE LATEN VERZWAREN. ER STAAT LETTERLIJK IN HET BOUWOVERLEG VAN NOVEMBER 2013: ‘NUTSAANSLUITINGEN:  DOOR ZWAARDERE CAPACITEIT DAN AANGEGEVEN IN HET BESTEK, KAN HET ELEKTRA DEEL DUURDER UITPAKKEN DAN BEGROOT. DE PROJECTLEIDER IS ZICH HIER VAN BEWUST EN GEEFT EXPLICIET OPDRACHT. DE KOSTEN EN OPDRACHT HIERVOOR WORDEN VERWERKT IN DE AANVULLENDE OPDRACHT. DAT DE WETHOUDER DAN ZEGT  IN NOVEMBER  2014 TE WERDEN GECONFRONTEERD MET DE NOTA, GAAT ER DAN BIJ ONS NIET IN.  NA NOVEMBER 2013 IS DIT GEGEVEN HEEL VAAK TERUG GEKOMEN EN WIST OF HAD DE WETHOUDER MOETEN WETEN DAT ER –   OPDRACHT WAS GEGEVEN. –  DE VERZWARING NOODZAKELIJK WAS – HIERDOOR EEN OVERSCHRIJDING ZOU GAAN PLAATSVINDEN.   DAT DE VERZWARING NIET IN HET BESTEK WAS OPGENOMEN, DOET DAN EIGENLIJK NIET TER ZAKE. ER WAREN MEER ZAKEN DIE DAAR NIET IN HEBBEN GESTAAN DIE TOCH UITGEVOERD ZIJN OMDAT DAAR GEWOON GEEN ONTKOMEN AAN WAS ONDANKS DE BEZWERING DAT ALLES VOOR 99,9% WAS ONDERZOCHT ETC. WAT OOK NIET STEEKHOUDEND IS, IS HET VERHAAL VAN HET COLLEGE CQ DE WETHOUDER DAT DE AANNEMER ZONDER OVERLEG, OP EIGEN INITIATIEF EN VOOR EIGEN RISICO HET WERK HEEFT UITGEVOERD. DE WETHOUDER HEEFT OP KRACHTIGE WIJZE GEPOOGD OM DE RAAD MET ZIJN REACTIES EN BETOGEN NAAR NU BLIJKT ONS OP HET VERKEERDE BEEN GEZET EN BOVENDIEN DE AANNEMER ONHEUS BEJEGEND. EERLIJK IS EERLIJK, WE GELOOFDEN HET ZOWAAR. NU BLIJKT DAT ER IS WEL DEGELIJK EEN OPDRACHT GEGEVEN DOOR DE VERANTWOORDELIJKE PROJECTLEIDER *JA, DAAR IS HIJ DAN* MET ALS EERSTE AANZET NOVEMBER 2013 EN IN DE NOTA VAN HILLEN EN ROOSEN WORDT NOG EEN KEER BEVESTIGD DAT DE OPDRACHTGEVER DE GEMEENTE ENKHUIZEN IS. U HEEFT HIER WAT ONS BETREFT DE RAAD BEWUST OP EEN VERKEERD SPOOR GEZET DOOR ONS IETS ANDERS TE VERTELLEN. ÉÉN DING STAAT VAST . HET BESTEK, VASTSTELLINGSOVERKOMST STAAN BUITEN HET GEGEVEN DAT DE AFSPRAAK IS DAT DE GEMEENTE ER ZORG VOOR ZOU DRAGEN DAT DE DROM GEBRUIKSKLAAR WORDT OPGELEVERD. DE VERZWARING VAN HET ELEKTRA IS DAAR EEN NOODZAKELIJK ONDERDEEL VAN GEWEEST OM EEN GEBRUIKSVERGUNNING TE KUNNEN VERLENEN. DÁT ERKENT DE WETHOUDER OOK, MAAR TEGELIJKERTIJD  ZEGT HIJ IN FEITE ‘ALLES LEUK EN WEL, MAAR HET STAAT NIET IN HET BESTEK OF DE VASTSTELLINGSOVEREENKOMST, DUS U KUNT OP HET DAK GAAN ZITTEN, WIJ GAAN NIET  BETALEN’. ZO GA JE NIET MET ELKAAR OM. WIJ SNAPPEN ECHT NIET WAAROM DE WETHOUDER ZO LANG HEEFT GEWACHT OM NAAR DE RAAD TE KOMEN MET DIT ALLES EN BOVENDIEN OOK GEEN OPENHED VAN ZAKEN HEEFT GEGEVEN TOEN HET VOOR HET COLLEGE AL DUIDELIJK WAS DAT ER EEN PROBLEEM LAG . DAT ER OP HET ALLERLAATSTE MOMENT NOG AANVULLENDE IFORMATIE IS BINNENGEKOMEN DIE WIJ GEWOON NIET MEER OP WAARDE KUNNEN EN WILLEN SCHATTEN , HELPT ALLEMAAL NIET MEE OMDAT HET GEVOEL IS GEKWEEKT DAT IN DIT DOSSIER NIETS EN NIEMAND MEER BETROUWBAAR IS EN ALLE REDELIJKHEID UIT HET OOG IS VERLOREN. DAT IS EEN BUITENGEWOON ONGPLEZIERIGE GEVOEL EN BOVENDIEN SCHADELIJK VOOR HET TOCH AL NIET POSITIEVE BEELD WAT DE INWONERS VAN ENKHUIZEN HEBBEN OVER DE LOKALE POLITIEK. INWONERS VAN ENKHUIZEN MOETEN KUNNEN VERTROUWEN OP EEN BETROUWBARE OVERHEID VAN HOOG TOT LAAG. MAAR MET DIT SLEPENDE DOSSIER WORDT AAN ALLE KANTEN DE GELOOFWAARDIGHEID VAN ZOWEL HET COLLEGE ALS DE RAAD AANGETAST EN STAAN WE GEWOON IN ONS HEMD. CONCLUDEREND: ER IS NIET ALLEEN SPRAKE VAN EEN OVERSCHRIJDING WAARDOOR ER GEEN UITVOER GEGEVEN IS AAN HET AMENDEMENT DELLEMAN, MAAR DE OVERSCHRIJDING IS RUIM HOGER DAN VOOR GESPIEGELD WERD DOOR DE WETHOUDER DIE DAT HEEFT GEPROBEERD WEG TE POETSEN DOOR TE SCHUIVEN MET BEDRAGEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN. DE RAAD IS TE LAAT INGELICHT EN ZIJN ER DOOR ZOWEL HET COLLEGE ALS HET STICHTINGSBESTUUR DUSDANIGE ROOKGORDIJNEN EN TRUKENDOZEN OPGETROKKEN DAT HANS KLOK DAR EEN AMATEUR BIJ LIJKT.. ALS RAAD ZIJNDE IS ONZE TAAK HET COLLEGE TE CONTROLEREN , HET HANDELEN TE BEOORDELEN EN HET COLLEGE SCOORT WAT ONS BETREFT HIER EEN DIKKE ONVOLDOENDE. LIJST QUASTEN IS DAN OOK ZEER TELEURGESTELD IN DE WIJZEN WAAROP HET VERTROUWEN VAN DE RAAD IS GESCHONDEN.

,

  1. Een reactie plaatsen

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: