Archief voor mei, 2015

Religieus Vervoer


images

Bijgevoegde motie van de fractie HEA kreeg van Lijst Quasten , PvdA, VVD en D’66 volledige steun.

Ondanks dat het nog steeds in de wet in vastgelegd, is het deze fracties een doorn in het oog dat de gemeenschap voor de rekening opdraait omdat ouders * die uiteraard een vrije keuze hebben van godsdienst EN keuze van het dor hun gewenste onderwijs voor hun kind(eren)* van mening zijn dat het geboden onderwijs  in de gemeente onvoldoende aansluit op hun geloofsovertuiging en hun kinderen   naar andere gemeenten sturen.

Opvallend is dat de landelijke SP één van de voortrekkers is om dt wettelijk te veranderen, maar dat de lokale SP nu zij in een coalitie met de CU/SGP en het CDA zit, er helemaal niets in zien. Datzelfde geldt vor de coalitiepartner Nieuw Enkhuizen die in het verleden een geljkluidende motie in de Raad heeft ingebracht en zich nu verschuilt achter het excuus dat zij zich alleen willen bezighouden met lokale politiek. Daarbij gaan zij voor het gemak totaal voorbij dat  vrijwel alles van uit Den Haag wordt voorgeschreven en opgelegd en gemeenten  daar ofwel profijt ofwel nadeel van ondervinden. Dit is trouwens ook een heel selectief en eigenlijk een gelegenheidsexcuus, want er zijn vaker moties in de Raad (unaniem) aangenomen die een oproep deden  voor welk onderwerp dan ook richting Den Haag, de VNG of de Provincie.

https://www.scribd.com/doc/265307257/Verordening-Leerlingenvervoer-gemeente-Enkhuizen-voorgenomen-MOTIE-LANGBROEK-1-pdf

Een reactie plaatsen

Unaniem


voetbal

Daar waar de Raad tot op het bot verdeeld was en is over de afwikkeling van het verbouwings- restauratieproject De Drom , zo eensgezind was de Raad in het accorderen van  het benodigde krediet  van € 1.045.000,- (ex BTW) voor de aanleg van drie kunstgras-velden op het sportpark Immerhorn.

De sportverenigingen dragen zelf €300.000 bij, de rest van de rekening wordt dor de gemeente opgepakt.

Lijst Quasten is altijd van mening geweest dat de sport en de verengingen die gebruik maken van het Immerhorn veel en veel te lang stiefkind  zijn geweest binnen deze gemeente en beschouwd werden als een sluitpost.

Het heeft al  jaren bakkeleien gekost om de kleedkamers  te laten opknappen, de verenigingen een subside te verstreken en de velden waren om te huilen zo slecht.

Nu is het dan eindelijk zover en kan er dit jaar nog begonnen worden met de aanleg van de zo vurig gewenste kunstgrasvelden om daarna stapsgewijs het hele sportpark op te knappen zodat men weer voor jaren en jaren weer vooruit kan.

Lijst Quasten wil dan nogmaals alle betrokken partijen feliciteren en complimenteren met de inzet wat tot dit resultaat heeft geleid.

Een reactie plaatsen

Agendastukken commissies Grondgebied en BOFS


 

download

 

http://enkhuizen.notudoc.nl/cgi-bin/agenda.cgi/action=view/id=41033

http://enkhuizen.notudoc.nl/cgi-bin/agenda.cgi/action=view/id=41046

 

 

Een reactie plaatsen

Raadsbrief aanbesteding Enkhuizer Zand


http://enkhuizen.notudoc.nl/cgi-bin/showdoc.cgi/action=view/id=1214967/20150512_-_Aanbesteding_REZ_-_raadsBRIEF.pdf

,

Een reactie plaatsen

Drom splijt gemeenteraad Enkhuizen


http://www.noordhollandsdagblad.nl/stadstreek/enkhuizen-westfriesland/article27395156.ece/Drommedaris-splijt-gemeenteraad-Enkhuizen_?lref=SL_1

Een reactie plaatsen

Eerste termijn Lijst Quasten inzake de Drom


ONZE REACTIE OP HET AMENDEMENT EN MOTIE VAN DE SP. WAAR IN 2012 AL EEN DRAAK VAN EEN AMENDEMENT DOOR DE SP WERD INGEDIEND EN HELAAS WERD AANGENOMEN ONDER HET MOM VAN SCHADE BEPERKING, HEEFT DE SP NU 2  RAADSINSTRUMENTEN INGEDIEND MET ALS DOEL  HET PUIN  OP TE RUIMEN WAT MET NAME HET EERDER GENOEMDE AMENDEMENT EN DE SP HEEFT VEROORZAAKT. WAT ONS BETREFT ZIJN BEIDE EEN  DOORZICHTIGE POGING OM DE AANDACHT AF TE LEIDEN VAN DE KERN VAN DE ZAAK EN HET PROBLEEM WAT DE SP VOOR HUN EIGEN WETHOUDER HEEFT GECREËERD. DEZE  TAKTIEK WERD IN DE COMMISSEVERGADERING AL INGEZET DOOR DE FOCUS TE LEGGEN OP DE HUUR, DE CONSTRUCTIE STICHTING / BV EN DE HORECAVERGUNNING.                         IK WIL HET GEBREKKIGE GEHEUGEN VAN DE SP BEST OPFRISSEN DOOR U ERAAN TE  HERINNEREN DAT DEZE 3 ZAKEN ALLEMAAL DOOR UW FRACTIE AKKOORD  ZIJN BEVONDEN. KORTOM, DE SP GAAT ZELFS – NADAT ER AFGELOPEN WEEK STUKKEN ZIJN AANGELEVERD DIE HET BETOOG EN HET VOORSTEL VAN HET COLLEGE NAAR ONZE MENING  COMPLEET ONDERUIT HALEN – VERDER MET DE KOP IN HET ZAND STEKEN EN NEGEERT BEWUST 3 RODE VLAGGEN, NAMELIJK: EEN WETHOUDER DIE EEN AMENDEMENT NIET HEEFT UITGEVOERD, EEN WETHOUDER DIE DE RAAD TE LAAT HEEFT GEÏNFORMEERD, EEN WETHOUDER DIE DE RAAD ONJUIST HEEFT GEÏNFORMEERD. DAT STAAT DE SP NATUURLIJK VRIJ OM DAT TE DOEN, MAAR DAAR GAAN WIJ AB-SO-LUUT NIET IN MEE. DAN NAAR DE HOOFDMOOT:  Lees de rest van dit artikel »

,

Een reactie plaatsen

%d bloggers liken dit: