Conclusies Rekenkamercommissie project REZ


Conclusies Enkhuizen Project REZ door Rekenkamercommissie

1. Hoe is de start en kaderstelling van bouwprojecten
geregeld?

a. De raad is geïnformeerd over de diverse aspecten rond het project en daarmee goed gefaciliteerd voor de kaderstelling. ±
b. Er zijn kaderstellende afspraken (kwaliteit, tijd, geld,risico) en deze zijn deze vastgelegd en gecommuniceerd. –
c. Het bouwproject is goed georganiseerd en er is een projectplanning ingericht. –

* Het kaderstellingsproces loopt meer dan 10 jaar.
Het project REZ is niet projectmatig aangepakt. Er is bij college en ambtelijke organisatie veel aandacht voor de inhoud. Dit gaat ten koste van de aandacht voor mijlpalen en tijdplanning. De raad wordt betrokken bij het project en is kritisch op diverse inhoudelijke aspecten.

2. In hoeverre worden de kaders in de praktijk gevolgd?

a. De uitvoering in tijd en geld verloopt volgens het kaderstellende plan. –
b. Als er noodzaak toe is, dan vindt passende bijsturing plaats. ±
c. Het college informeert de raad tijdig over belangrijke afwijkingen (actieve informatieplicht college). ±

* Omdat er geen projectplan is, schuift het project in de planfase in de tijd op. Er vindt bijsturing plaats, maar deze is niet gericht op de doorlooptijd.

3. Op welke wijze worden de inwoners en andere belanghebbenden betrokken bij grote bouwprojecten?

a. Het college zorgt voor raadpleging van inwoners en belanghebbenden (burgerparticipatie) en betrekt deze informatie bij de planvorming. +

* Een goed punt is de aandacht voor inwoners en belanghebbenden. De
raad en het college hechten aan “beginspraak” en dat is ook in het
project te herkennen. De consultatie van belanghebbenden leidt tot inzicht,
maar belanghebbenden hebben zeer diverse ideeën. Het is onvermijdelijk
dat niet ieders wensen gerealiseerd kunnen worden.

4. Wat zijn de risico’s van grote bouwprojecten?
a. Het college zorgt voor een adequate inschatting van de risico’s (tijd, geld, kwaliteit). +
b. Aan het begin van het project en gedurende het project informeert het college de raad over de mogelijke risico’s en de ontwikkeling daarin. ±

* Op aandringen van de raad stelt het college een risico-analyse op. De
communicatie richting raad over de beheersmaatregelen mag meer
aandacht krijgen.

Op basis van de bovenstaande conclusies komen we tot de volgende aanbevelingen voor raad, college en ambtelijke organisatie:

1. Stel voor een groot bouwproject een omvattend kader op dat alle relevante aspecten omvat:
inhoudelijke kwaliteit, tijd, geld en risico’s. Een duidelijk tijdpad met mijlpalen en beslismomenten voor college en raad hoort daarbij. Het is vervolgens zowel aan de raad om de voortgang kritisch te volgen.

2. Zorg voor een echte herstart van het REZ-project. Zet als college een professionele projectorganisatie op, ondersteund door externe ervaringsdeskundigen en stuur actief op realisatie van het grote project
binnen de gestelde kaders (tijd, geld en kwaliteit).

3. Raadpleeg inwoners en belanghebbenden en betrek hun ideeën bij de planvorming.

4. Zorg vooraf voor een professioneel opgestelde systematische risico-analyse, deel deze en de bijbehorende risicobeheersmaatregelen met de raad en zorg vervolgens voor een goede risicobeheersing.

http://enkhuizen.notudoc.nl/cgi-bin/showdoc.cgi/action=view/id=1183622/type=pdf/RKC-rapport_Grote_projecten_-_RAPPORT.pdf

  1. Een reactie plaatsen

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: