Archief voor januari, 2015

TUSSENTIJDS RECES….


Ook in februari/maart géén besluitvormingscyclus

Voor de raadscyclus van maart heeft  de  agendacommissie net als voor die in februari geen stukken vanuit het college aangereikt gekregen. Dit baart de agendacommissie zorgen. Om die reden is er contact met het college gezocht. Het college is gevraagd naar de redenen waarom er twee raadscycli achtereen geen stukken zijn aangeboden en wat de verwachtingen voor de rest van het jaar zijn.

 

Het college heeft aangegeven dat door de start van de nieuwe SED organisatie de ambtelijke organisatie in de maand december en januari vooral intern bezig is geweest met het daadwerkelijk verhuizen en het verdelen van de werkzaamheden over de nieuwe afdelingen waardoor de normale productie van (raads)stukken is achtergebleven. 

 

Een van de acties die is ondernomen is het opstellen van een termijnkalender voor onze raad. Deze is in concept gereed en wordt binnenkort met de agendacommissie uitgebreid besproken. In het concept wordt per maand aangegeven welke stukken het college verwacht aan ons als agendacommissie te kunnen aanleveren. Op deze termijnkalender waren voor de maanden februari en maart geen stukken opgenomen, terwijl de uiterste inleverdatum (14 januari) inmiddels is verstreken. Op basis van dit eerste concept van de termijnkalender heeft het college de agendacommissie wel aangegeven dat er een zo evenwichtig mogelijke planning van stukken over de resterende raadsvergaderingen zal plaatsvinden.

 

Namens de agendacommissie

, ,

1 reactie

Het beest van fanatisme, extremisme en terreur


10653347_755361781224460_363900672700547492_n

 

 

 

 

 

 

8 januari 2015 –  18.00 – Toespraak Hoorn

Gisteren is er in Parijs een walgelijke aanslag gepleegd. Wij staan hier met elkaar uit afschuw en uit medeleven. En meer dan dat. Ik zal nooit de opgestoken genade hand van de Franse politieagent Ahmed vergeten. Een hand die al niets meer kon en toch moest sterven.

Het was een aanslag van drie extremisten in naam van hun god die haat brengt in plaats van liefde.
Hun god zonder vergeving. Hun god zonder lach. Hun god die spreekt in kogels en iedere geloofwaardigheid verloren heeft. Hun god die niet bestaat.

Twaalf verdedigers van het vrije woord zijn dood.
Elf gewond. Tientallen miljoenen mensen is vrees aan gejaagd.
Het beest van fanatisme, extremisme en terreur waart door onze vrije samenleving. Het is immers niet de eerste keer.

Ons vertrouwen maakt plaats voor angst.
Wegen wij straks aan de ene kant van de scheidslijn bang onze woorden tot zij tot zelfcensuur zijn verworden?
Voelen wij ons aan de andere kant aangesproken en aangevallen op een geloof dat het onze niet is en vrezen wij voor onze godsdienstvrijheid?
Dit was immers ook een aanslag op de Islam.
Wordt iedereen verdacht? Sluiten wij elkaar stilletjes uit? Mijden wij elkaars ogen? Nee.

Een volk dat voor tirannen zwicht, zal meer dan lijf en goed verliezen dan dooft het licht. (H.M. van Randwijk).
Waar geen spot mag zijn, wordt het totalitaire geboren.
Wie bij ons een potlood breekt, krijgt er dus twee voor terug.
Wij leven vrij en onverveerd.
Onze vrijheid stopt pas dáár waar de gelijkheid van de ander begint.
Dat is het enige dat werkt in een stad met 160 nationaliteiten in een wereld die onherroepelijk mengt.
Als we vandaag niet onze kleine moed tonen en niet de ander blijven zoeken om hem te begrijpen, komt er een tijd van grote offers.
U staat hier en bent wakker.
Wij staan straks hand in hand 1 minuut.
Ook met de onbekende, omdat wij samen in deze stad, het leven en de toekomst delen.
Wij zijn een goede stad in een goed West-Friesland en dat laten we ons door niemand ooit afnemen.

Onno van Veldhuizen
burgemeester van Hoorn

, ,

Een reactie plaatsen

%d bloggers liken dit: