Archief voor oktober, 2014

Out of the blue..


Fijn voor de ondernemers en bezoekers, maar dat het college zomaar out  of the blue op eigen houtje een onderdeel van het parkeerbeleid wijzigt,  is op zijn zachtst gezegd opmerkelijk te noemen. De raad heeft meermalen uitgesproken dat er een totaalpakket op tafel moest komen en dar wachten we al hel lang op. Deze mededeling staat haaks op hoe we in Enkhuizen de zaken goed willen regelen . Als het college dan ook nog * voor de zoveelste keer*  een onderzoek naar parkeren wil laten uitvoeren onder burgers á €50.0000 zoals in de begroting wordt voorgesteld, dan gaat er iets fundamenteels fout.

https://www.scribd.com/doc/245097749/Parkeerduur-schijfzones-RaadsBRIEF-pdf

Een reactie plaatsen

Terugblik raadsvergadering(en) oktober


Dag 2:

WMO implementatieplan 2015

https://nl.scribd.com/doc/242082503/Implementatieplan-Wmo-2015-en-Jeugdwet-VOORGENOMEN-AMENDEMENT-QUASTEN-VAN-MARLE-pdf

‘Keukentafelgesprekken’ tijdens  vergadering omgezet in  toetsing en controle

Toezegging dat in de verordening maatwerk geboden zal worden óók buiten de 120% categorie.

Toezegging scheiding tussen kwaliteitscriteris zorgaanbieders en zorgontvangers 

https://nl.scribd.com/doc/242082650/Huisvestingsverordening-2014-Voorgenomen-Motie-Van-Marle-quasten

Na uitleg nieuwe regelgeving  en aanpassingen per juni 2015 , ingetrokken

Aangenomen  12 stemmen voor en 4  tegen. *SP*

 

, ,

Een reactie plaatsen

Terugblik raadsvergadering(en) oktober


wp1140df85

 

 

 

 

 

 

 

De hoofdmoot van de raadsvergadering jl 7 oktober was natuurlijk het go-no go besluit voor de herontwikkeling van het Enkhuizer Zand.

Na ontelbare jaren van praten, debatten, voorstellen, schaven, punten inbrengen, onderzoeken, inspraak, kaders , criteria en randvoorwaarden vaststellen, was het dan eindelijk zover.

Zoals verwacht lag er een stapel aan moties en uiteindelijk 1 amendement uit diverse hoeken van het politieke spectrum waarvan na wat debat het college de meeste moties overnam of toezeggingen deed. Het amendement bleef over, plus nog een motie welke voor de oppositiepartijen  (minus Lijst Quasten)  een breekpunten leken te zijn wat wij al ingeschat hadden, want wij hadden niet echt het gevoel dat het nu specifiek om die zaken draaide, maar om het aloude  spel tussen coalitie en oppositie.

Lijst Quasten  vond de 2 voorstellen niet in onze lijn liggen om daar achter te gaan staan en  ook al zit Lijst Quasten in de oppositierol, betekend dat allerminst dat wij aan blokvorming  doen maar onze onafhankelijke rol waarbij wij onze eigen afwegingen maken bewaken.

Lijst Quasten was het dus niet eens met overige oppositiepartijen dat het keurslijf  *welke de raad nota bene zelf heeft gefabriceerd inclusief de indienende partijen* blijkbaar ineens te strak werd bevonden en dat er terug gegaan moest worden naar de basis en alle ruimte geboden moest worden voor projectontwikkelaars. Zeg maar: alles overboord en alle remmen los. komt u maar.

Dat is naast opmerkelijk , ook bijzonder onverstandig en bovendien veel, veel en veel te laat. Dan hebben we het nog maar niet over  alle voorgaande processen en afspraken die je dan gewoon in de prullenbak gooit.

Lijst Quasten wil al jaren dat er daadwerkelijk iets ondernomen zou worden waar al decennialang over gesproken werd, maar nooit enige vooruitgang in werd geboekt. We hebben een lange weg afgelegd waarbij iedereen zijn inbreng naar voren heeft kunnen brengen van raad tot burgers, belangengroepen, stakeholders en andere belanghebbenden aan toe.

Niets doen is wat ons betreft geen optie. NU eindelijk eens doorpakken en kijken wat er bereikt kan worden. Strandt het hele gebeuren, dan vinden wij dat er in ieder geval de intentie er wel was om het te laten slagen. Er zullen altijd voor en tegenstanders zijn, maar dat is altijd zo.

Het is niet goed of het deugt niet principe, maar Lijst Quasten vindt dat je moet doen wat je zegt en moet zeggen wat je doet en  mbt het REZ zijn wij  altijd  voorstander geweest om het nu eindelijk eens op te pakken en vooral DOOR te pakken als alle rafelranden, losse eindjes en puntjes op de i gezet zouden zijn. Wij zijn’ positief gestemd  dat we nu eindelijk  weer een stap verder zijn gekomen in de herontwikkeling EN vitalisering van het Enkhuizer Zand.

Een reactie plaatsen

%d bloggers liken dit: