Terugblik commissie BOFS – WMO 2015/Jeugdwet-


Op de agenda: WMO 2015/Jeugdwet, Evenementenbeleid en Gemeenschappelijke regeling Werksaam *voorheen Op/Maat- soiale werkvoorziening*

Punten die Lijst Quasten heeft ingebracht;

 WMO 2015/Jeugdwet;

 Mantelzorgers

Het extra budget van € 7.000  voor mantelzorgers  wil het college inzetten voor erkennen en herkennen. Dat vinden wij nogal vaag en het te makkelijk overnemen van  de lijn van Mezzo.                                                  Wij zien het gebeuren dat door alle veranderingen die met name gericht zijn op ‘eigen kracht en omgeving, dat er bovenop de  huidige beende  mantelzorgers er nog veel bij zullen komen die niet bekend zijn of zich niet melden.  Inzetten op het informeren, vinden en zoeken van mantelzorgers lijkt ons een duidelijker doel met dit beperkte budget.

Eigen bijdrage

Van iedereen met een maatwerkvoorziening wordt een inkomensafhankelijke bijdrage gevraagd. Dat zou ook kunnen gaan gelden voor algemene voorzieningen.    In zeer uitzonderlijke situaties kan worden afgezien van het opleggen van een eigen bijdrage. Verduidelijking gevraagd, want wel erg ruim  omschreven  wat verwarring geeft. Het komt erop neer dat in de verordening(en) een hardheidsclausule zal worden opgenomen.

Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten en Compensatie eigen risico *Wtcg/Cer*

‘’ Wij willen het beschikbare budget, indien wettelijk mogelijk, inzetten voor de minima met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm’

Dit lijkt ons zeer onrechtvaardig voor alle inwoners met een chronische ziekte of beperking die meerkosten maken. Tot op heden werden deze groepen jaarlijks automatisch gecompenseerd en dat is ook hard nodig, want juist deze groep is als eerste door het  nog hoger wordende verplicht eigen risico heen, hoge ziektekostenverzekering en er vallen steeds meer mensen die boven de 120% zitten,onder  het minimum.

Het kan niet de bedoeling zijn dat het beschikbare budget alleen voor  een deel van chronisch zieken en gehandicapten worden  ingezet puur op basis van inkomen. Dat is geen maatwerk leveren wat notabene het doel is van deze snoeiharde bezuiniging. De tegemoetkoming daar terecht laten komen  bij mensen die werkelijk meerkosten hebben. Daarnaast zijn de cijfers  bij de gemeente nog niet bekend om hoeveel cliënten het gaat.

De wethouder was en is van mening dat dit wel op deze manier moet met als motivatie dat  van het eerde bedrag dat  het CAK aan Enkhuizer cliënten uitkeerde  bijna 700.000 was en dat van dat budget maar 20% overgaat. Of Lijst Quasten aan kon aangeven waarmee dat gat dan gevuld moest worden.

Ten eerste door gerichte keukentafelgesprekken te voeren met diegene die zich bij de gemeente via een toestemming overdracht dossier van het CAK aanmelden  *daar vallen er naar verwachting al een hoop af* om te kijken wat en of er meerkosten zijn . Daarnaast is het raar dat de wethouder een bedrag van €45.000 noemt als zijnde beschikbaar terwijl er vanuit het Rijk dit jaar een aanvullend budget *verdeelsleutel* wordt uitgekeerd van €45 miljoen en structureel oplopend naar 268 miljoen in 2015, dus er  is naar onze mening wel degelijk ruimte om ook op dit onderdeel van de WMO en decentralisatie ervoor te zorgen dat er een zachte landing kan plaatsvinden.

 

 

,

  1. #1 door aart van Wijk aka eemydepeemy op 23 september 2014 - 16:16

    Met zo een wethouder die vindt dat Quasten zijn werk maar moet doen komen we een heel eind.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: