Raadsvoorstel go- no go besluit Enkhuizer Zand


images

 

 

 

 

 

Voorgesteld besluit
1. Kennis te nemen van de verkregen informatie tijdens de diverse inspraakavonden en uit de
gehouden enquête onder het stadspanel betreffende de herontwikkeling van het Recreatieoord
Enkhuizer Zand en deze informatie nadrukkelijk bij uw besluitvorming te betrekken;

2. Op basis van deze informatie vast te stellen dat er een breed draagvlak onder de bevolking bestaat
om te komen tot een herontwikkeling van het recreatieoord waarbij de inwoners begrip hebben
getoond dat er in het recreatieoord recreatiewoningen komen om het project van herontwikkeling te
kunnen bekostigen;

3. Het eerder vastgestelde Vlekkenplan als basis vast te houden, waarbij de daarin opgenomen
grenzen minder hard zijn en uitruil en, binnen grenzen, het toevoegen van functies mogelijk blijft;

4. Geen ruimte te reserveren voor parkeergelegenheid voor het Zuiderzeemuseum om zo te
voorkomen dat er veel autoverkeer door de stad komt;

5. De eerder geformuleerde randvoorwaarden bij het aanbestedingstraject te formuleren als
minimumeisen en alleen een bandbreedte vast te stellen voor de strandfunctie en de vlek voor
recreatiewoningen;

6. Het begrip budgettair neutraal zo te formuleren dat hierbij ook de gekapitaliseerde extra
opbrengsten, welke na herontwikkeling uit dit gebied worden verkregen, volgens een vooraf
genormeerde berekening, mogen worden meegenomen;

7. Bij de nog vast te stellen gunningscriteria, binnen de gestelde randvoorwaarden, de kwaliteit van het
plan bij de eindbeoordeling het zwaarst te laten wegen;

8. Voor de verdere uitwerking van het project het groene licht te geven en de hiervoor benodigde
kosten voor projectbegeleiding als voorinvestering te dekken uit de grondexploitatie REZ.

Het complete voorstel :

http://enkhuizen.notudoc.nl/cgi-bin/showdoc.cgi/action=view/id=898691/type=pdf/REZ__go_no_go_beslissing_-_RaadsVOORSTEL.pdf

, ,

  1. Een reactie plaatsen

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: