Verklaring gezamenlijke oppositie


Machtspolitiek van nieuwe coalitie in Enkhuizen

De gezamenlijke fracties van de oppositiepartijen in de raad verbazen zich over het agenderen van het coalitieakkoord en de benoemingen van 4 wethouders voor a.s. dinsdag 6 mei. De stukken voor deze onderwerpen zijn, nadat deze uitgebreid zijn besproken binnen de fracties en achterban van de coalitiepartijen, pas op zaterdag vrijgegeven. De oppositiepartijen wordt op deze manier van agenderen, die nog op het nippertje past binnen het regelement van orde van de raad, zo min mogelijk voorbereidingstijd en gelegenheid voor onderlinge afstemming gegund. 

Na het afronden van de informatieronde werd door Leoni Sipkes, die door de raad als informateur was aangesteld, gesteld dat een coalitie van SP, CDA, Nieuw Enkhuizen en CU/SGP weliswaar de kleinst mogelijke meerderheid had, maar dat deze partijen juist vanwege hun openheid en transparantie waarschijnlijk voor hun beleid op grotere meerderheden in de raad konden rekenen. De oppositiepartijen zijn echter sinds de start van de formatie op 14 april volledig buiten beeld gehouden. Van de voornemens om tot een goede samenwerking in de raad te komen is al na twee weken weinig meer over.

Ook het benoemen van 4 wethouders, terwijl het gemeentebestuur in Enkhuizen in de afgelopen jaren met 3 wethouders zonder problemen heeft gefunctioneerd, verbaast de oppositie. Sinds 2013 is zelfs het aantal wethouders van 3 full-timers naar 3 parttimers teruggebracht. Het uitbreiden van het aantal wethouders naar 4 zal een forse financiële aderlating voor Enkhuizen betekenen, juist op het moment dat voor de uitvoering van de over te dragen taken voor de zorg financieel alle zeilen bij moeten worden gezet. Door de coalitie wordt niet aangegeven waar de 4e wethouder uit betaald kan worden.

Dat de partijen uit de coalitie alleen deel willen nemen op voorwaarde dat zij ook aan de collegetafel vertegenwoordigd zijn, heeft onaanvaardbare effecten op de gemeentelijke begroting. De gezamenlijke oppositie is van mening dat er binnen de huidige politieke constellatie voldoende mogelijkheden zijn om wel tot een stabiele raadsmeerderheid te komen met 3 wethouders. Deze zijn door de formateur, die zich hierbij wellicht te strikt heeft gehouden aan het advies van de informateur, niet afdoende onderzocht.

De gezamenlijke oppositie is van mening dat de behandeling van het coalitieakkoord en de benoeming van een nieuw college dient te worden uitgesteld tot het moment dat er een breed gedragen coalitieakkoord kan worden gepresenteerd waar alle partijen in de raad met elkaar rustig over van gedachten hebben kunnen wisselen.

De fracties van D66, Het Enkhuizer Alternatief, Lijst Quasten, PvdA en VVD.

 

,

  1. Een reactie plaatsen

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: