Beantwoording college vragen LQ schuldhulpbemiddeling


Raadsbrief schuldhulpverlening

Beantwoording schriftelijke vragen

Geachte voorzitter en leden van de gemeenteraad,

Met deze raadsbrief beantwoorden wij de schriftelijke vragen die 24 maart jl. zijn gesteld door Lijst
Quasten.

Aanleiding
In onze raadsbrief van 11 maart jl. hebben wij de raad geïnformeerd over de uitkomst van de aanbesteding voor schuldhulpverlening. Naar aanleiding van deze raadsbrief zijn er door Lijst Quasten schriftelijke vragen gesteld.

Informatieverstrekking
Vraag 1.
Op welke wijze wordt de overgang van Plangroep naar de Kredietbank gemonitord en begeleid, zodat de
cliënten die al problemen genoeg hebben, er niet tijdelijk op achteruit gaan of nog verder in de problemen
komen?
Antwoord: Bestaande dossiers van mensen met een schuldhulpverleningstraject bij PLANgroep worden
niet overgedragen aan Kredietbank Nederland. PLANgroep rondt deze trajecten af. 

Vraag 2.
Met name voor de cliënten die in het voortraject zitten, kan deze overgang moeilijkheden veroorzaken.
Zijn er daarom maatregelen genomen om dit te voorkomen en zo ja welke?
Antwoord: Zie antwoord vraag 1. Dit is niet aan de orde.

Vraag 3.
Als er onverhoopt toch zaken niet op de juiste manier gaan voor de cliënten inzake de overdracht, is daar
dan een tijdelijk meldpunt/protocol voor om deze cliënten zo snel mogelijk toch weer goed in het traject te
plaatsen?
Antwoord: Zie antwoord vraag 1. Ook dit is niet aan de orde.

Vraag 4.
Kunnen de gecontracteerden ook voor de toekomst een prognose doen met betrekking tot de wachtlijst
en zijn daar (borgings-)afspraken over gemaakt?
Antwoord: De gecontracteerde schuldhulpverleners kunnen geen prognose geven met betrekking tot de
wachtlijst.
Groot verschil tussen het contract met PLANgroep en dit contract is dat het eerste contract op basis van
uren is aangegaan en dit nieuwe contract op basis van producten. Er zouden daardoor geen wachtlijsten
hoeven te ontstaan omdat elke aanmelding leidt tot een product. In het oude contract kon het gebeuren
dat PLANgroep binnen het aantal uren dat de gemeente Enkhuizen afnam, de toeloop niet kon
afhandelen.

Vraag 5.
De cliënten met een inkomen vanaf modaal worden door verwezen naar de SVF. Wij vragen ons af of er
dan sprake van is dat er met verschillende protocollen wordt gewerkt? En dat de cliënten met een
inkomen vanaf modaal daardoor op een andere manier (beter of slechter) worden behandeld? Streven wij
er niet naar om daar een gelijkheidsnorm in te hebben?
Antwoord: Inwoners met een modaal inkomen hebben een keuze. Zij kunnen ook gebruik maken van de
gemeentelijke schuldhulpverlener. Beide volgen de protocollen van de NVvK, de branchevereniging voor
schuldhulpverleners. Het resultaat, een schone lei, is in beide trajecten gelijk. Het verschil zit in de
financiering.
Uitgangspunten in de schuldhulpverlening zijn eigen verantwoordelijkheid en zelfraadzaamheid. Als
inwoners hun financiële problemen zelf, zonder hulp van de gemeente, kunnen oplossen, dan past dat
binnen het beleidsplan zoals we dat hebben vastgesteld.

Vervolg
Geen.

Enkhuizen, 29 april 2014

Burgemeester en wethouders van E n k h u i z e n

, ,

  1. Een reactie plaatsen

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: