Archief voor april, 2014

Beantwoording college vragen LQ schuldhulpbemiddeling


Raadsbrief schuldhulpverlening

Beantwoording schriftelijke vragen

Geachte voorzitter en leden van de gemeenteraad,

Met deze raadsbrief beantwoorden wij de schriftelijke vragen die 24 maart jl. zijn gesteld door Lijst
Quasten.

Aanleiding
In onze raadsbrief van 11 maart jl. hebben wij de raad geïnformeerd over de uitkomst van de aanbesteding voor schuldhulpverlening. Naar aanleiding van deze raadsbrief zijn er door Lijst Quasten schriftelijke vragen gesteld.

Informatieverstrekking
Vraag 1.
Op welke wijze wordt de overgang van Plangroep naar de Kredietbank gemonitord en begeleid, zodat de
cliënten die al problemen genoeg hebben, er niet tijdelijk op achteruit gaan of nog verder in de problemen
komen?
Antwoord: Bestaande dossiers van mensen met een schuldhulpverleningstraject bij PLANgroep worden
niet overgedragen aan Kredietbank Nederland. PLANgroep rondt deze trajecten af.  Lees de rest van dit artikel »

, ,

Een reactie plaatsen

Coalitieakkoord Enkhuizen


images

 

 

 

 

 

 

 

Vandaag is bekend geworden dat er een coalitieakkoord is tussen SP, CDA, Nieuw Enkhuizen en de CU/SGP. De verwachting is dat in de raadsvergadering van 6 mei een raadsdebat over het coalitieakkoord zal plaatsvinden en de beoogde kandidaten voorgedragen zullen worden voor benoeming. De beoogde kandidaten zijn Olierook (SP), Wijnne (CU/SGP), Kok (CDA) en de Jong (NE).  Lees de rest van dit artikel »

, , , ,

Een reactie plaatsen

Commissies in vogelvlucht


Tijdens de commissievergadering hebben de commissieleden van Lijst Quasten een aantal vragen en opmerkingen geplaatst over:

Horeca: Nu Medemblik de toegangstijd naar 02.00 heeft verplaatst voor de horeca en Hoorn ook probeert te morrelen aan die tijd, hoe stevig is dan het convenant met de 7 WF gemeente in het convent West-Frisland dan  nog?

Afschaffen bezwarencommissie en instellen pre-mediation. klinkt goed, maar als we in SED verband kijken, wil Drechterland vasthouden aan de commissie. Daar zien wij dan al een scheefgroei in ‘cultuur’.
Daarbij  zou het  wat ons betreft verstandig zijn om n ieder geval dat wat besproken en afgesproken wordt tijdens de pre-mediation,  vast te leggen n een verslag wat beide partijen  dan zouden moeten ondertekenen om later een welles/niets verhaal  te voorkomen en duidelijkheid te verschaffen.  Of het afschaffen van de bezwarencommissie  überhaupt een goed idee is, valt wel te betwijfelen, want niet alles kan opgelost worden door pre-mediation. Als dat het geval is, rest er alleen nog de weg naar de rechter wat voor mensen om welke reden dan, ook een te hoge drempel kan zijn.

Aanleg beschoeiing Haling: Prima, maar graag inventarisatie en aanpak van beschoeiingen in geheel Enkhuizen aangezien deze op meerdere plekken gewoon weggerot is.

Parkeerfonds: Prima, zeer uitgebreid en toegelicht voorstel die na het vaststellen van de bestemmingsplannen voor de binnenstad de volgende stap is om het écht mogelijk te maken woningen boven winkels te realiseren en mensen die een woning willen bouwen in de binnenstad maar niet op eigen terrein kunnen parkeren toch een bouwvergunning te kunnen verlenen.

,

Een reactie plaatsen

krantenknipsels 15 april 2014


120332052204

,

Een reactie plaatsen

Verslag informateur


 

 De Gemeenteraad van EnkhuizenPostbus 111600 AA EnkhuizenBetreft: resultaat verkenningenUrsem, 14 april 2014Geachte Raad,Op 27 maart j.l. heeft u op voordracht van de fractie van de SP besloten mij te benoementot informateur. Daarbij is de volgende opdracht geformuleerd:
1.Het onderzoeken van de mogelijkheden van een breed gedragen coalitie, gevormd rondom de SP; 
2.De bereidheid bij de partijen te peilen om gezamenlijk een wethouder te leveren voor de portefeuilles “Economie en financiën” en “Ruimtelijke ordening” in elke
mogelijke combinatie;
Ook heeft u aangegeven dat de verkiezingsuitslag betekent dat een meerderheidscoalitiemoet bestaan uit minstens 4 partijen.Er zijn daarnaast 3 wethoudersposten beschikbaar waarbij er, gezien de uitslag van deverkiezingen één wethouder afkomstig zal zijn van de SP en verantwoordelijk wordtvoor de portefeuille met daarin het sociaal domein. Dit betekent dat er twee wethoudersposten beschikbaar zijn voor minimaal drie en waarschijnlijk meer partijen

Lees het volledige verslag hier:

http://www.scribd.com/doc/218212145/verslag-informateur

 

, ,

Een reactie plaatsen

Beoogde coalitie Enkhuizen


images (2)

ENKHUIZEN – De kans is groot dat de gemeente Enkhuizen een coalitie krijgt van vier partijen: SP, CDA, Nieuw Enkhuizen en ChristenUnie-SGP. Op basis van haar gesprekken met alle negen partijen acht informateur Leoni Sipkes deze coalitie als ’meest stabiel en duurzaam’ voor de komende vier jaar.

Op basis van haar gesprekken met alle negen partijen acht informateur Leoni Sipkes deze coalitie als ’meest stabiel en duurzaam’ voor de komende vier jaar.

Sipkes bracht maandagavond verslag uit aan de Enkhuizer gemeenteraad. Hieruit blijkt dat een combinatie van deze vier partijen – die met negen zetels een nipte meerderheid heeft in de raad – de meeste kans van slagen heeft.

Bron: nhd.nl

Een reactie plaatsen

Installatie commissieleden Lijst Quasten


Hedenavond zijn Cor Westerveld en Inge van der Meer geïnstalleerd als commissieleden voor Lijst Quasten.

008009

,

Een reactie plaatsen

Agendastukken commissie BOFS en Grondgebied april 2014


download

 

 

 

 

 

 

Agenda commissie BOFS: http://enkhuizen.notudoc.nl/cgi-bin/agenda.cgi/action=view/id=34971 *aanvang 14 april NA ingelaste raadsvergadering*

Agenda commissie Grondgebied: http://enkhuizen.notudoc.nl/cgi-bin/agenda.cgi/action=view/id=31689 *15 april, aanvang 20.00*

Een reactie plaatsen

Extra raadsvergadering


download

 

 

 

 

 

 

 

Maandagavond 14 april zal om 20.00 een extra raadsvergadering zijn waarin informateur Sipkes haar conclusies en aanbeveling naar voren zal brengen met betrekking tot de verkenningen om te komen tot een coalitie.

,

Een reactie plaatsen

Formeren


images (2)

 

Het is behoorlijk stil geweest op het terrein vorming van een nieuw college van Enkhuizen, maar aanstaande maandagavond zal de informateur haar conclusies en aanbeveling presenteren in een openbare vergadering. Daarin zal naar voren komen dat Lijst Quasten verder niet zal participeren in de formatieronde.

Lijst Quasten heeft 1 maal een gesprek gehad met de SP, 2 maal met  de informateur en afgelopen woensdag met de beoogde coalitiepartners. Met name de laatste avond gaf ons een onbevredigend gevoel en hebben na overleg besloten op donderdag een mail te versturen dat wij voor zaterdag 12.00  naam en rugnummers wilden hebben voor beoogde wethouderskandidaten van het CDA en NE , aangezien daar voor Lijst Quasten breekpunten lagen. Wij willen geen  wethouders terug uit de periode tot 2013 en willen geen concessie doen op kwaliteit. Wij gaan voor (vak)kennis,kunde en stevig bestuur en niet voor een college waarbij wethouders puur voor de positie gaan.

Hedenavond heeft een ingelast overleg naar aanleiding van onze mail , de daarop volgende discussie in het overleg en  daar op volgend intern overleg geresulteerd in een mededeling naar de informateur en de initiatief nemende partij (SP) dat Lijst Quasten verder afziet van deelname aan de formatievorming.

,

Een reactie plaatsen

%d bloggers liken dit: