Archief voor maart, 2014

Afspraken Bureau Jeugdzorg


f431baa9-196d-4d71-a346-3e1c0cd1802a_WF7

 

 

 

 

 

In de afgelopen weken hebben de gemeenten in West-Friesland en Bureau Jeugdzorg Noord-Holland (BJZNH) concrete afspraken gemaakt over onder andere het begeleiden van gezinnen die zorg nodig hebben, het toe leiden van kinderen naar specialistische zorg en het afhandelen van zorgmeldingen. Hiermee wordt voor het jaar 2015 de zorgcontinuïteit gewaarborgd.

De gemaakte afspraken moesten worden voorgelegd aan verantwoordelijk staatssecretaris de heer F. Teeven. Hij heeft laten weten met het Westfriese voorstel in te stemmen.

Vanaf 1 januari 2015 treedt de nieuwe Jeugdwet in werking. Daarmee worden de jeugdzorgtaken gedecentraliseerd naar gemeenten. Dit houdt in dat gemeenten verantwoordelijk worden voor alle jeugdhulp aan kinderen en gezinnen. De gemeenten in West-Friesland werken met alle betrokken zorgaanbieders intensief samen aan de voorbereidingen op deze nieuwe Jeugdwet.
Bijzondere aandacht is er voor kinderen in kwetsbare situaties. De regio West-Friesland en Bureau Jeugdzorg Noord-Holland (BJZNH) hebben de afgelopen maanden constructief gesproken over de wijze waarop de zorg aan jeugd na 1 januari 2015 wordt gecontinueerd.

Een reactie plaatsen

raadsbrief verkoop gemeentelijk vastgoed


BRIEF VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

VERKOOP GEMEENTELIJK VASTGOED

Aan de voorzitter van de gemeenteraad

Geachte voorzitter,

Inleiding:
In het raadsbesluit van 5 juli 2011 is vastgesteld dat de gemeente Enkhuizen met
betrekking tot haar vastgoed in principe wil overgaan tot uitbesteden van
eigendom, beheer, exploitatie en onderhoud van het gemeentelijke vastgoed, tenzij
argumenten aanwezig zijn om dit niet te doen. In de bezuinigingsdoelstellingen
van 2013 en 2014 is, vanuit de ICS rapportage uit 2011, vastgesteld dat verkoop
van een aantal panden tot een opbrengst in 2013 en 2014 zouden kunnen leiden.
In de afgelopen jaren is verkoop niet mogelijk gebleken vanwege de economische
situatie en is in de kadernota 2014 de taakstelling bijgesteld.
 Een structurele bezuiniging van € 100.000 ingaande 2015 in verband met
de verkoop van gemeente eigendommen en
 Een nog resterende bezuiniging van € 20.000 ingaande 2015 voor de
centralisering van de vastgoedorganisatie.
Op dit moment trekt de markt weer iets aan en is door middel van een nieuwe
inventarisatie gezocht naar een mogelijkheid om de bezuinigingsdoelstelling in te
kunnen vullen. Lees de rest van dit artikel »

, ,

Een reactie plaatsen

onafhankelijke informateur aangewezen


download

 

 

 

 

 

 

 

De SP als initiatiefnemer met de onderhandelingen, is op zoek gegaan naar een onafhankelijke informateur.
Van de 10 kandidaten is Leonie Sipkes verzocht de verdere informatieve ronde te doen.
Leonie Sipkes was Tweede Kamerlid voor de PSP en GroenLinks en burgemeester van de gemeente Koggenland (2007-2013).
Tussen 2004 en 2007 was zij waarnemend burgemeester van Wester-Koggenland, dat per 1 januari 2007 met Obdam fuseerde tot de gemeente Koggenland.

,

Een reactie plaatsen

Installatie nieuwe gemeenteraad


BjwbfK5IQAAmRSIfoto Q

Een reactie plaatsen

schriftelijke vragen gunning schuldhulpverlening


Lijst_Q_1c - kopie (124x150) (62x75)

 

 

 

Betreft: schriftelijke vragen gunning/aanbesteding schuldhulpverlening.

Enkhuizen,  24 maart 2014

Geacht college,

Op 21 maart jl. is de raad middels een raadsbrief (dd 11 maart jl) geïnformeerd over de aanbesteding/gunning  schuldhulpverlening. In deze raadsbrief wordt duidelijk dat er voor is gekozen om het contract met Plangroep per 1 april 2014 te beëindigen en per 31 maart 2014 de schuldhulpverlening te laten uitvoeren door de Kredietbank en SVF.

Lijst Quasten heeft een aantal zorgen en vragen over een paar zaken die ons niet  helemaal duidelijk zijn en zouden deze het college dan ook middels onderstaande vragen willen voorleggen om meer duidelijkheid te krijgen.  Lees de rest van dit artikel »

, ,

Een reactie plaatsen

Richtlijn toegankelijkheid


i

 

 

 

 

 

http://enkhuizen.notudoc.nl/cgi-bin/showdoc.cgi/action=view/id=862121/Richtlijn_toegankelijkheid_-_RaadsBRIEF.pdf

Een reactie plaatsen

Einde contract Plangroep


AANBESTEDING SCHULDHULPVERLENING

Aan de voorzitter van de gemeenteraad

Geachte voorzitter,

Uitkomst aanbesteding
De 7 Westfriese gemeenten hebben een gezamenlijke aanbesteding uitgevoerd voor
schuldhulpverlening. Er hebben in totaal 3 partijen ingeschreven voor deze
aanbesteding en alle drie voldoen zij aan de gestelde eisen en voorwaarden. De
economische meest voordelige inschrijving is ingediend door Stichting Kredietbank
Nederland.

geld

 

 

 

 

 

 

Vanaf begin 2010 voert PLANgroep de schuldhulpverlening uit voor de gemeente
Enkhuizen. Dit contract is per 1 april 2014 opgezegd. Aansluitend wordt met
Kredietbank een nieuwe raamovereenkomst gesloten voor de duur van 1 jaar met 3
keer een optie tot verlenging (tot en met uiterlijk 31 maart 2018).  Lees de rest van dit artikel »

Een reactie plaatsen

%d bloggers liken dit: