Tijdspad-procedure REZ


 

wp1140df85

Verdere procedure Project REZ met tijdtabel

Door wethouder Wijnne is tijdens de commissievergadering Grondgebied van 17 december 2013
toegezegd de verdere procedure voor het project REZ met tijdtabel op papier te zenden naar de raad.
Tevens is gevraagd naar de beslismomenten voor de raad om nauw betrokken te kunnen blijven bij
het project en te kunnen sturen.
Met dit document wordt hieraan voldaan.

Op basis van het nu voorliggende raadsvoorstel wordt van de raad alleen een besluit gevraagd:
 om het college de ruimte te geven voor een ruimere interpretatie van de randvoorwaarden; en
 om voor het te doorlopen proces te kiezen voor een aanbesteding op basis van “op concurrentie
gerichte dialoog”.  

Na het raadsbesluit zullen de te hanteren randvoorwaarden intern verder worden voorbereid en
uitgewerkt en zullen selectie- en afwegingscriteria worden opgesteld. De te hanteren
randvoorwaarden en criteria zullen vervolgens in mei aan de raad ter besluitvorming worden
voorgelegd, voordat naar de markt wordt gegaan. Marktpartijen dienen in het kader van een normaal
en transparant aanbestedingstraject immers vooraf te weten waar de plannen aan moeten voldoen en
aan welke criteria met wegingsfactoren (matrix) de plannen worden getoetst. Waar de raad een
kaderstellende bevoegdheid heeft en deze matrix vaststelt, is het voeren van een dergelijk
aanbestedingstraject tot en met de gunning (uitvoering) een bevoegdheid van het college.

Na vaststelling van de matrix door de raad zullen partijen worden uitgenodigd om op basis van de
projectdoelstelling, de vastgestelde randvoorwaarden en de selectie- en afwegingscriteria hun
interesse kenbaar te maken en in te schrijven met een motivatie op de ontwikkeling. Daarmee start het
eigenlijke aanbestedingstraject.

Op basis van de vastgestelde criteria worden bij voorkeur 3 partijen geselecteerd. Met deze partijen
wordt vervolgens de opdracht in dialoog met de gemeente verder uitgewerkt om uiteindelijk te
resulteren in een definitieve planaanbieding.
Uit deze plannen wordt, op basis van de vooraf door de raad vastgestelde afwegingscriteria, een
keuze gemaakt welke uiteindelijk aan de raad wordt teruggekoppeld.
Als sluitstuk van het proces zal het bestemmingsplan voor het gebied, gebaseerd op het uiteindelijke
plan, aan de raad ter vaststelling worden aangeboden.

2014
Januari Raad: besluitvorming verruiming randvoorwaarden en
keuze voor het proces
Januari – Maart Opstellen: Randvoorwaarden, selectie- en afwegingscriteria
April – Mei Raad: besluitvorming randvoorwaarden en criteria
April – Juni Selectieproces
September – December Dialoog

2015
Februari – Maart Inschrijving/selectie/gunning ontwerp/meest economische
Inschrijving
April Start uitwerkingsplan naar bestemmingsplan
April – Mei Raad: informatie gunning
November Raad: besluit bestemmingsplan REZ
December start uitvoering

Enkhuizen 31 december 2013
Projectleiding REZ

 

,

  1. Een reactie plaatsen

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: