Archief voor december, 2013

Tijdspad-procedure REZ


 

wp1140df85

Verdere procedure Project REZ met tijdtabel

Door wethouder Wijnne is tijdens de commissievergadering Grondgebied van 17 december 2013
toegezegd de verdere procedure voor het project REZ met tijdtabel op papier te zenden naar de raad.
Tevens is gevraagd naar de beslismomenten voor de raad om nauw betrokken te kunnen blijven bij
het project en te kunnen sturen.
Met dit document wordt hieraan voldaan.

Op basis van het nu voorliggende raadsvoorstel wordt van de raad alleen een besluit gevraagd:
 om het college de ruimte te geven voor een ruimere interpretatie van de randvoorwaarden; en
 om voor het te doorlopen proces te kiezen voor een aanbesteding op basis van “op concurrentie
gerichte dialoog”.   Lees de rest van dit artikel »

,

Een reactie plaatsen

Fijne feestdagen !


11662748-fijne-kerstdagen-elegante-paarse-achtergrond-met-kerstballen

Een reactie plaatsen

VERKIEZINGSPROGRAMMA LIJST QUASTEN 2014-2018


VERKIEZINGSPROGRAMMA  2014 – 2018

 

LIJST QUASTEN

       

GEWOON DUIDELIJK, GEWOON LIJST QUASTEN

INHOUDSOPGAVE

EVEN VOORSTELLEN: LIJST QUASTEN

SPEERPUNTEN LIJST QUASTEN 2014 – 2018

1.    ZORG EN WELZIJN

2.    JEUGD EN JONGEREN

3.    SPORT, CULTUUR EN ONDERWIJS

4.    (SOCIALE) VEILIGHEID

5.    MILIEU

6.    ECONOMIE EN TOERISME

7.    BOUWEN EN WONEN

8.    FINANCIEN

9.    BESTUUR

1.  EVEN VOORSTELLEN: LIJST QUASTEN

Lijst Quasten is een lokale partij in Enkhuizen welke zich vanaf 2007 met 100% betrokkenheid voor het algemeen belang van Enkhuizen en zijn inwoners heeft ingezet. In 2010 werd deze inzet door de kiezers beloond met één zetel in de gemeenteraad.

Stella Quasten is het gezicht van de partij. Zij draagt – daarbij gesteund door een kritische achterban – in de gemeenteraad gewoon duidelijk onze standpunten uit.
De Enkhuizers hebben in de afgelopen jaren gemerkt dat Lijst Quasten een sterk sociaal gezicht heeft en geen partij is van pappen en nathouden. 

Lijst Quasten heeft in de afgelopen jaren vaak het voortouw  genomen om zaken voor elkaar te krijgen. De partij is koersvast en weigert dan ook te zwalken als het gaat om peperdure prestigieuze projecten en hete hangijzers. Denk daarbij aan zaken als (betaald) parkeren, de Drommedaris, het SMC aan de Vijzelstraat, de opwaardering van het Enkhuizerzand en de sportvelden in de Immerhornpolder. Dat alles maakt dat de partij geloofwaardig is voor Enkhuizers die hun stem vier jaar terug hebben gegeven aan Lijst Quasten. Als Lijst Quasten bij de komende verkiezingen op uw stem kan rekenen, kunt u de komende vier jaar weer op Lijst Quasten rekenen. Da’s duidelijk

 SPEERPUNTEN LIJST QUASTEN 2014 – 2018 

  • Afschaffing huidig parkeerbeleid
  • BOA’s ook inzetten op overlast en ergernissen
  • Inloopspreekuur wijkagenten
  • De zorg dichtbij:meer wijkverpleging 
  • Behoud sociaal beleid
  • Stimulering van lokale economie
  • Bouwen naar échte behoefte
  • Opwaardering Enkhuizer Zand
  • Adviesgevende Jongerenraad instellen
  • Uitbreiding duurzaamheidsbeleid  Lees de rest van dit artikel »

, ,

Een reactie plaatsen

Herontwikkeling REZ


wp1140df85

Discussie over de herontwikkeling Enkhuizer Zand kreeg een aparte wending gisteravond toen notabene de VVD én D’66 het SMC drama erbij sleepten. Dat werkte bij Lijst Quasten dan ook als een rode lap op een stier.

Ongelofelijk en schaamteloos dat dit uit de hoek kwam van juist die fracties die onder leiding van hun voorman en wethouder Boland die voor 2014 wethouderskandidaat is voor D’66, hier een gigantische puinhoop van heeft gemaakt, bewust de kluit voor de gek heeft gehouden, de raad heeft misleid en verkeerd geïnformeerd en Enkhuizen met de gebakken peren heeft laten zitten.

Vrijwel unaniem toestemming van de commissie richting het college om verder te gaan met de marktconsultatie waar in de raad van 7 januari een besluit over wordt gevraagd..

Onze zorgen zijn wel dat wij niet zitten te springen om uiteindelijk met één model over te blijven en dan een slikken of stikken scenario wordt. Ons is verzekerd dat wij in het hele proces bij de hand genomen zullen worden’ en er diverse beslismomenten zullen komen.

Hoewel huiverig gezien het verleden en de uitkomsten van dit soort toezeggingen, hebben wij in tegenstelling tot zijn voorganger veel meer vertrouwen in deze wethouder die ons wat toezeggingen betreft nog geen redenen heeft gegeven om aan zijn woord te twijfelen.

Ook de inspraak is verzekerd evenals de toezegging dat de camping een serieuze gesprekspartner is in dit proces omdat alles valt of staat met de wil tot samenwerking, draagvlak en realisme.

Kaders blijven overeind: Budgetneutraal, openbaarheid van het gebied en de ontsluiting naar het gebied.

Randvoorwaarden worden wel opgerekt en waar dat uiteindelijk op uitkomt is in dit stadium nog onduidelijk.

Wat betreft het tijdspad: Het college steekt in op finale besluitvorming in december 2015.

,

Een reactie plaatsen

Geen opvolging wethouder


Het college van B&W van Enkhuizen heeft van coalitiepartij de PvdA vernomen dat zij geen nieuwe wethouder voordragen. 
Dit gezien de korte periode die nog rest tot aan gemeenteraadsverkiezingen. Uiteraard blijft de PvdA een volwaardige partner van de coalitie.

Eind november maakte wethouder Rian van Dam bekend dat zij per 1 februari 2014 haar functie neerlegt, omdat zij aan de slag gaat als programmamanager bij Greenport Noord-Holland Noord.

Het college van B&W zal de portefeuille van Rian van Dam verdelen over de andere drie collegeleden. In januari 2014 wordt hierover meer bekend gemaakt.

,

Een reactie plaatsen

Huurpenningen SMC


Projectontwikkelaar M.J. de Nijs Care B.V. uit Warmenhuizen heeft een bankgarantiestelling afgegeven voor de achterstallige huur die De Nijs aan de gemeente Enkhuizen moet betalen voor het sociaal medisch centrum in de Vijzelstraat. Hierdoor is het conservatoir beslag opgeheven dat de gemeente op bezittingen van De Nijs had gelegd.

smc

,

Een reactie plaatsen

Ondertekening samenwerkingsovereenkomst Combinatiefunctie 2013-2016


download

De jeugd enthousiast maken voor sport en bewegen, dat is de uitdaging voor de zogeheten ‘Combinatiefunctionarissen’ die in gemeente Enkhuizen zijn aangesteld.

Zij werken op scholen en sportverenigingen en zijn na schooltijd in de wijken te vinden. Om dit ook de komende jaren mogelijk te maken hebben de schoolbesturen van Enkhuizen en de gemeente Enkhuizen de samenwerkingsovereenkomst Combinatiefunctie 2013-2016 ondertekend op 3 december.  Lees de rest van dit artikel »

,

Een reactie plaatsen

%d bloggers liken dit: