raadsvoorstel digitalisering parkeerdienstverlening


DIGITALISERING PARKEERDIENSTENVERLENING
Inhoud
Digitalisering parkeerdienstenverlening
Inleiding

In het coalitieakkoord 2013 -2014 staat:
– De invoering van het parkeerreguleringssysteem heeft tot veel ophef en ergernissen geleid. Het is noodzakelijk om op korte termijn enkele reparaties te overwegen in het ingevoerde parkeervergunningsysteem.
– Om deze ergernissen in de stad te verminderen zal het college gevraagd worden om onder andere te kijken naar:
o een verlaging van de kosten voor de burgers (bijv. een langere geldigheidsduur van vergunningen);
o een ander systeem van kraskaarten (langere duur, groter gratis aantal per adres)
Verder is er vanuit de bewoners de wens om de parkeerproducten gebruiksvriendelijker en voordeliger te maken. Een digitaal parkeersysteem is gebruiksvriendelijker en voordeliger dan een analoog systeem. De bespaarde kosten van de digitalisatie kan worden vertaald naar een verlaging van het bezoekersparkeren en de uitgifte van de parkeervergunningen. Ook is de verwachting dat het bezoek aan de gemeente balie zal afnemen. Het college wil daarom een digitaal parkeersysteem instellen. 

Digitalisering
De vergunninghouders zullen door de volledige digitalisering van de parkeerdienstverlening minder handelingen hoeven te verrichten. Bovendien kunnen de parkeerproducten dan goedkoper worden aangeboden aan de vergunninghouders.

Met een digitalisatie verdwijnt de papieren vergunning. De vergunningen
worden rechtstreeks gekoppeld aan het kenteken. Dit heeft invloed op de handhaving. In overleg met handhaving wordt er onderzocht of een ‘herkenning’ nog nodig is. De herkenning was voorheen de papieren vergunning. Als blijkt dat een herkenning toch nodig is wordt er gezocht naar een oplossing hiervoor.

De huidige parkeerproducten voor de vergunninghouders blijven bestaan. Alleen zal er meer gestimuleerd worden om de parkeerproducten digitaal (via de webshop) aan te vragen. De grootste verandering voor inwoners is de bezoekersregeling.

Bezoekersregeling
De huidige bezoekersregeling wordt vaak als omslachtig ervaren. Bovendien is de kraskaartenregeling fraudegevoelig. Deze regeling kan worden omgebouwd naar een digitaal bezoekersregeling waarbij een bezoekersvergunning gekocht kan worden, waarvoor een tegoed gekocht wordt (aantal uren). Dit tegoed werkt zoals een prepaid en kan vanuit huis worden geregeld. Men dient dan bezoek aan en af te melden. De bezoekerstijd wordt dan van het tegoed afgeschreven.
Bezoek kan aangemeld worden via;
– internet
– SMS
– telefonisch aan een callcenter.

Het college stelt een tarief van € 0,10 per uur voor bezoekers. Omdat bewoners niet meer per kraskaart wordt betaald maar per tijdseenheid (minuut) betalen, is de verwachting dat bewoners gemiddeld dan de helft minder betalen voor bezoek. Bezoekers kunnen van te voren worden aangemeld maar ook op het moment dat het bezoek is gearriveerd.

Kostenbesparing gemeente
Een te realiseren kostenbesparing is zeer afhankelijk van het gebruik van de website. Op dit moment is er een klein onderscheid in tarief tussen vergunningen die volledig via internet afgehandeld worden en vergunningen die via P1of de gemeentebalie worden afgehandeld. Om het gebruik van de website meer te stimuleren wordt er voorgesteld om voor 2014 dit onderscheid in tarief groter te maken.

Tarieven
Een goede communicatie over de mogelijkheden van het regelen van de parkeervergunning in combinatie met de financiële prikkel voor het aanvragen van een vergunning via internet, zal naar verwachting zeker leiden tot meer dan 1500 aanvragen via internet. Dit levert een besparing van circa € 6.000,– op. Indien dit aantal hoger ligt, loopt de besparing voor de gemeente op. Deze besparingen die gemaakt worden kunnen worden terugvertaald naar een verlaging van de tarieven van de parkeervergunningen.

Het college stelt voor 2014 de volgende tarieven voor:
Hoge nieuwe tarief:
– Bewonersvergunningen
o 1e bewonersvergunning € 25,75 per jaar
o 2e bewonersvergunning € 51,50 per jaar
– Bedrijfsvergunningen
o Bedrijfsvergunningen én dienstenvergunningen € 129,15 per jaar
– Zorgvergunningen (zowel particulier als zakelijk)
o Zorgparkeervergunning € 25,75 per vergunning

Lage nieuwe tarief:
– Bewonersvergunningen
o 1e bewonersvergunning € 20,50 per jaar
o 2e bewonersvergunning € 41,- per jaar
– Bedrijfsvergunningen
o Bedrijfsvergunningen én dienstenvergunningen € 116,50 per jaar
– Zorgvergunningen (zowel particulier als zakelijk)
o Zorgparkeervergunning € 20,50 per vergunning
In de legesverordening van de belastingnota zijn deze tarieven in opgenomen.

Voor een langer termijn betekent de digitalisering een besparing op voor de gemeente. Hierdoor kunnen de tarieven naar beneden. In de begroting is €10.000 gereserveerd om de kosten voor het bezoekersparkeren te verlagen. Hierdoor zijn de kosten in 2014 gedekt.

Alternatieven
Het huidige analoge parkeersysteem blijft bestaan. Tarieven voor vergunningen en kraskaarten kunnen eventueel naar beneden worden aangepast. Echter zal een besparing voor de gemeente en gemeentelijke balie uitblijven.

Afweging van belangen en beoogd resultaat
In het kort de voordelen:
Vergunningen:
o Gebruikersgemak voor burger neemt toe (alles vanuit huis te regelen);
o Kostenbesparing mogelijk door vermindering handelingen P1;
o Door de kostenbesparing kunnen de tarieven voor de vergunningen en bezoekersregeling omlaag;
o Kostenbesparing gemeente aan balie: uitgaande van actief stimuleren met financiële prikkel van gebruik internet neemt
belasting aan balie sterk af.

Bezoekersregeling
o Betalen naar gebruik;
o Gebruikersgemak: alles vanuit huis te regelen, direct na kopen tegoed te gebruiken (na betaling);
o Kostenbesparing gemeente aan balie (inschatting 500 uur)
o Minder fraude gevoelig
Wettelijk- / beleidskader
Parkeerverordening
Legesverordening

De legesverordening wordt in de belastingnota aan u aangeboden.
De gewijzigde parkeerverordening zullen in januari aan u worden aangeboden.

Voorstel
Gelet op het bovenstaande stellen wij u voor:
– Kennis te nemen van het implementeren van een digitaal parkeersysteem
– Vaststellen van het nieuwe tarief voor vergunninghouders in de legesverordeningen
– Vaststellen van het nieuwe tarief voor bezoekers in de legesverordeningen
Enkhuizen, 29 oktober 2013
Burgemeester en wethouders van E n k h u i z e n
De secretaris, De burgemeester,
( R.M. Reus) (J.G.A . Baas

, ,

  1. Stemmen opleveren « Pim's Prietpraat

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: