Archief voor november, 2013

Voorgenomen motie dienstregeling NS


http://www.scribd.com/doc/187809784/Motie-Dienstregeling-NS

 

,

Een reactie plaatsen

Gemeenten eisen persoonlijke verzorging op


http://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/gemeenten-eisen-alsnog-persoonlijke-verzorging-op.9170701.lynkx

, , , ,

Een reactie plaatsen

Voorgenomen amendement aanslagoplegging en automatische incasso


AMENDEMENT Quasten

Raadsagenda: Betreffende het raadsvoorstel: AANSLAGOPLEGGING EN AUTOMATISCHE INCASSO 2014

3 december 2013

Korte samenvatting/doel van het instrument:

Handhaven 10 betalingstermijnen automatische incasso gecombineerde aanslag rioolheffing, onroerendezaakbelasting, roerende zaakbelasting, afvalstoffenheffing en reinigingsrecht.

Overeenkomstig artikel 34 van het Reglement van Orde  dient ondergetekende het volgende wijzigingsvoorstel in:

De Raad van de gemeente Enkhuizen, in openbare vergadering bijeen op 3 december 2013,

– Tekstaanpassing punt 2 in het raadsvoorstel: Met ingang van 2014 de regeling voor automatische incasso voor aanslagen wegens rioolheffing, onroerendezaakbelasting, roerende zaakbelasting, afvalstoffenheffing en reinigingsrecht te verkorten tot negen maanden. De wijziging wordt aangepast in de desbetreffende verordeningen.

Te wijzigingen in: Met ingang van 2014 de regeling voor automatische incasso voor aanslagen wegens rioolheffing, onroerendezaakbelasting, roerende zaakbelasting, afvalstoffenheffing en reinigingsrecht te handhaven op 10 maanden.  Lees de rest van dit artikel »

,

Een reactie plaatsen

voorgenomen amendement APV – horeca


AMENDEMENT Quasten

Raadsagenda: Betreffende het raadsvoorstel:

3 december 2013 Algemene plaatselijke verordening Enkhuizen 2014 (2013052)

Korte samenvatting/doel van het instrument:

toegangstijden stop van 0.00 uur niet invoeren vanwege de wetswijziging alcoholverbod onder de 18 jaar

Overeenkomstig artikel 34 van het Reglement van Orde  dient ondergetekende het volgende wijzigingsvoorstel in:

De Raad van de gemeente Enkhuizen, in openbare vergadering bijeen op 3 december 2013,

– Tekstaanpassing van de vast te stellen Algemene Plaatselijke  Verordening – Enkhuizen 2014, te weten:  schrappen van het bepaalde in artikel 2:34g, inhoudende de invoering van een toegangsstop tot horecabedrijven na 0.00 uur voor jongeren onder de 18 jaar.

Toelichting:

Het voorgestelde artikel 2:34g APV komt neer op een mogelijk in te zetten instrument om af te dwingen dat de horeca een toegangsstop voor jongeren onder de 18 na 00.00 instelt.

Aangezien de Drank-en- Horecawet per 1 januari voorziet in een verbod aan het schenken van alcoholhoudende drank aan 18-min, ligt de verantwoordelijkheid voor het nakomen en naleven van deze wet bij de horeca en in het verlengde daarvan ook het risico. Daarmee is deze bepaling, ook in een ‘kan’ vorm overbodig.

Daarnaast geeft het opnemen van een dergelijke bepaling in de APV een scheef beeld als dit niet regionaal wordt afgestemd en overgenomen in kader van West-Frisland. De kracht van het convenant is eensluidend , duidelijk en eenduidig beleid met betrekking tot het terugdringen van het alcohol en middelengebruik onder jongeren.

28 november 2013

Stella Quasten – Lijst Quasten

,

Een reactie plaatsen

knipsel digitaal parkeren 2


knipsel digitaal parkeren 2

,

Een reactie plaatsen

digitaal parkeren : Nee


digitaal parkeren : Nee

,

Een reactie plaatsen

knipsel horeca en wijziging APV


knipsel

,

Een reactie plaatsen

%d bloggers liken dit: