binnenstadsmanagement en samenwerking


Aan de voorzitter van de gemeenteraad
Geachte voorzitter,
In de begroting van 2013 heeft uw raad middelen vrijgemaakt om te komen tot een vorm van winkelstraatmanagement in de binnenstad van Enkhuizen. Samen met ondernemers en belangenpartijen zijn wij hiermee aan de slag gegaan. Middels deze raadsbrief willen wij u op de hoogte brengen van de stand van zaken rondom binnenstadsmanagement in Enkhuizen en te vervolgstappen in de komende tijd.

Stappen tot nu toe
In 2012 heeft er een aantal werksessies plaatsgevonden onder leiding van Nel de Jager, winkelstraatmanager in Amsterdam. In die sessies bleek dat er behoefte is aan meer samenwerking tussen partijen die een economisch belang hebben in de (binnen)stad. Uw raad heeft in de begrotingsbehandeling van 2013 besloten om geld vrij te maken voor een winkelstraatmanager in Enkhuizen. Het functioneren van de binnenstad is naar onze mening niet afhankelijk van één persoon of partij, maar hangt af van de samenwerking tussen de verschillende belangenpartijen, inclusief gemeente. Daarom hebben wij een kwartiermaker aangesteld die ervaring heeft met het opzetten van verschillende vormen van centrummanagement in diverse steden. Zijn opdracht is om draagvlak te vinden voor een vorm van samenwerking waarbij gemeente en bedrijfsleven gezamenlijk een impuls geven aan het economisch product van de binnenstad. Dit met als doel om meer bezoekers naar de stad te trekken, deze langer te laten verblijven en meer te laten besteden.

Samenwerkingsovereenkomst
De kwartiermaker heeft in de zomerperiode gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven in Enkhuizen. Dit heeft geleid tot een advies met concept samenwerkingsovereenkomst. De kwartiermaker geeft in zijn advies aan dat binnenstadsmanagement in Enkhuizen het beste zal functioneren in een PPS (Publiek Private Samenwerking) constructie waarin de gemeente naast andere belangenpartijen in de binnenstad functioneert. Deze andere partijen zijn de horeca, winkeliers, het Toeristisch Platform (met daarin het Zuiderzeemuseum en Sprookjeswonderland) en MKB. Deze samenwerkingsvorm, wat bijvoorbeeld een stichting zou kunnen zijn, moet dan functioneren met een bestuur onder leiding van een onafhankelijk voorzitter. Een binnenstadmanager werkt dan in opdracht van dit bestuur. Hij/zij bepaalt de uitvoeringsstrategie en werkt aan de hand van een vastgesteld programma en budget. Het budget kan bestaan uit een vorm van een ondernemersfonds wat op verschillende manieren gevoed kan worden:

– Via (bestaande) geldstromen die nu via de gemeente naar het bedrijfsleven gaan
– Eigen geldstromen van het bedrijfsleven
– Nieuwe geldstromen, gebaseerd op collectieve financiering en zonder “free riders”

Wij zijn overtuigd van de noodzaak tot samenwerking met het bedrijfsleven in de binnenstad en zien de samenwerkingsovereenkomst als een essentiële stap richting deze samenwerking . Omdat ook het bedrijfsleven hier unaniem achter staat zullen wij deze gaan tekenen. Inmiddels heeft het Toeristisch Platform al positief besloten en ook de andere ondernemersvertegenwoordigers hebben positief op de beoogde samenwerking gereageerd. De ondertekening van de overeenkomst zal op 14 oktober plaatsvinden, waarbij u als raadslid welkom bent. Een uitnodiging hiervoor zal nog volgen. Een nadere toelichting op de structuur is terug te vinden in de bijlage bij deze brief.

Vervolgstappen
Met de ondertekening van de overeenkomst door alle samenwerkende partijen is de weg vrij voor de kwartiermaker om de beoogde structuur verder uit te werken tot concrete voorstellen. Deze zullen bestaan uit een profiel voor een binnenstadsmanager, een kader voor een uitvoeringsprogramma en een uitgewerkte budget en dekking hiervoor. Aan de hand van deze voorstellen kunnen wij als college ook aan uw raad concrete voorstellen ter besluitvorming voorleggen die zowel door het college als door het gehele bedrijfsleven in de binnenstad worden gedragen. Wij streven naar besluitvorming in het eerste kwartaal van 2014.
Wij gaan er vanuit u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben over de stand van zaken rondom het binnenstadsmanagement.
Enkhuizen, 24 september 2013
Hoogachtend,
Burgemeester en wethouder

,

  1. Een reactie plaatsen

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: