Start na zomerreces met SMC-update


Het lange zomerreces loopt zo goed als ten einde en is een mooie moment om weer actief het wel en wee in de Enkhuizer politiek en vanuit de fractie hier te delen.

Laten we beginnen met een informerende raadsbrief aangaande het dossier SMC.

BRIEF VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

STAND VAN ZAKEN SOCIAAL MEDISCH CENTRUM / M.J. DE NIJS CARE B.V.

Aan de voorzitter van de gemeenteraad

Geachte voorzitter,

Op 2 april 2013 heeft uw raad besloten ons college opdracht te geven om onderzoek te doen naar de resterende mogelijkheden om M.J. de Nijs Care B.V. het samenspel van afspraken uit de overeenkomsten van 2007, 2010 en 2012 te laten nakomen. U sloot daarbij niet uit dat ook juridische stappen gezet konden worden. Met deze brief willen wij u kort informeren over de stand van zaken.

Wij hebben na uw besluit juridisch advies ingewonnen om onze positie als contractpartij te laten toetsen. Daarbij hebben wij aangegeven bereid te zijn tot een minnelijk overleg met De Nijs maar dat wij een juridische procedure in het uiterste geval niet zouden schuwen om onze belangen veilig te stellen.

Het is u bekend dat wij sinds oktober 2012 met De Nijs meerdere malen in gesprek zijn geweest om het project weer van de grond te krijgen. De opstelling van De Nijs is daarbij sinds die tijd terughoudend geweest en niet constructief van aard. Die houding deed geen enkel recht aan de gemaakte afspraken en wij hebben hen op 19 juli 2013 nog eenmaal de kans gegeven om met ons gezamenlijk in overleg te gaan, waarbij de gemaakte afspraken als basis zouden gelden, om verder vorm te geven aan het project Sociaal Medisch Centrum.

In een korte reactie op 30 augustus 2013 heeft De Nijs laten weten geen enkele aanleiding te zien om hun eerder ingenomen standpunt te wijzigen.

Om onze belangen veilig te stellen rest ons niets anders dan om de rechter te vragen om M.J. de Nijs Care B.V. te dwingen hun verplichtingen uit de tussen partijen gesloten overeenkomst na te komen. Daartoe is een dagvaarding betekend. Tevens hebben wij van de rechter verlof gekregen om conservatoir beslag te leggen op bezittingen van De Nijs om onze vordering uit achterstallige huurpenningen veilig te stellen. De deurwaarder is inmiddels ingeschakeld om de nodige processuele stappen te zetten.

Enkhuizen, 5 september

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van E n k h u i z e n

  1. Een reactie plaatsen

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: