Motie alles in één unaniem aangenomen


Het is nogal verdraaid lastig om de in de juiste vorm gegoten motie hier goed te plaatsen, dus vandaar dan maar de redelijk ruwe versie.

—————————————————————————————————————————————————————–

De gemeenteraad bijeen in vergadering op 11 juni 2013,

Betreffende de Nota Integrale Schuldhulpverlening.

Overwegende dat;

–        het niet gebruik van inkomensondersteunende maatregelen nog te vaak voorkomt,

       het aantal mensen dat in een schuldhulpverleningstraject terecht komt stijgt,

       veel inkomensondersteunende maatregelen voor diegene die het echt nodig hebben, wat lucht kan geven en risico op schulden vermindert,

       de mogelijkheid om aanspraak te maken op inkomensondersteunende maatregelen soms net het verschil kunnen uitmaken,

      er nog geen gebruik wordt gemaakt van effectieve bestandskoppeling,

      –     Spreekt uit dat;

          –   De gemeente het van alles in één systeem gaat gebruiken om zodoende het niet gebruik  van inkomensondersteunende maatregelen terug te dringen door   diegene die er recht op hebben maar er niet van op de hoogte zijn, maximaal tegemoet te komen in de sfeer van informatieverstrekking en hulp bij aanvragen. 

    –  De wijze van informatieverstrekking door middel van de brochure’ voor mensen met wat  minder, doet de gemeente wat meer’ en ‘Bijstand voor ZZP’ers’  niet te beperken tot het WWBloket maar daar met name ook het zorgloket , instellingen, (vrijwilligers) organisaties en kerken te voorzien van deze brochure.

  – Verzoekt het College uitvoering aan deze motie te geven

    en gaat over tot de orde van de dag.

   Toelichting:

Met het niet-gebruiken van regelingen doen veel minima of mensen in financiële nood zichzelf tekort. Veelal is dit door onwetendheid, soms zijn er andere redenen. Door een ‘all-in-one’ regeling in te stellen zou daar verbetering in kunnen en moeten komen.

Dat betekent dat bij mensen die recht hebben op één voorziening zowel bij het loket WWB als ook het WMO loket, automatisch door de gemeente  proactief worden voorzien van informatie door middel van een brochure die alle regelingen met betrekking tot het minimabeleid ‘Voor mensen met wat minder, doet de gemeente wat meer’ mee te geven en/of tevens de brochure ‘Bijstand voor Zelfstandigen’ en daar waar nodig en gewenst aanvragers helpt bij het aanvragen van specifieke aanvragen mocht dat nodig of gewenst zijn.


Lijst Quasten 

Stella Quasten

 

  1. Een reactie plaatsen

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: