Archief voor mei, 2013

Planning


De agenda voor de komende periode laat naast de gebruikelijke commissie en raadsvergaderingen, een aantal interessante bijeenkomsten zien waarnaar onze belangstelling zeer zeker ook uitgaat naar de informatiebijeenkomst REZ (Recreatieoord Enkhuizen Zand) Het zou toch een heel mooi iets zijn als na jaren stilstand dit project eindelijk eens op de rit gezet zal kunnen worden en we zicht hebben of krijgen op een (eind) resultaat. Wij laten ons graag verrassen.

Informatieavond bestemmingsplannen 14-05-13 20:00  ****

Informatiemoment/bezoek”bouwplaats” Dromedaris 29-05-13 19:00 ****

Informatiebijeenkomst REZ 10-06-13 20:00 ****

Informatiebijeenkomst Brede School 19-06-13 19:00 ****

, ,

Een reactie plaatsen

Realisatie tweede fase Paktuynen


De realisatie van de tweede fase van het project Paktuynenkwartier is,  een stuk dichterbij gekomen nu Scholtens Bouw het project heeft overgenomen.
In de tweede fase zullen 41 huurappartementen en 13 grondgebonden woningen gerealiseerd worden. De te bouwen woningen krijgen hetzelfde stedenbouwkundige beeld als de woningen in de eerste fase. Scholtens zal binnenkort starten met het in verkoop brengen van de koopwoningen, welke zijn gelegen aan de kant van het Snouck van Loosenpark. Scholtens als nieuwe eigenaar van deze locatie in de binnenstad heeft inmiddels overeenstemming bereikt met Stichting Woondiensten Enkhuizen (hierna: Woondiensten) voor de realisering en afname van 41 appartementen in de sociale huursfeer.

De raad zal een voorstel ontvangen om goedkeuring te geven om voor  €200.000 een deel van de aanzienlijke onrendabele top voor Welwonen af te dekken welke dan, als de raad akkoord gaat, ontrokken zal worden uit het daarvoor ingestelde  volks-huisvestingsfonds.

 

pak

Een reactie plaatsen

VERSLAG RAADSVERGADERING MEI 2013


De agenda van de raadsvergadering was kort met 2 focuspunten. Doorontwikkeling Integrale veiligheid en de bezuiniging op het raadsbudget.

Voor beide onderwerpen waren amendementen ingediend. De eerste werd na een schorsing unaniem aangenomen omdat alle fracties in de overtuiging zijn dat jeugd en middelengebruik een veel hogere prioriteit verdiende dan in de nota was vastgesteld. Ondanks dat de portefeuillehouder een beetje tegensputterde, begreep hij waarom de raad dit zo wilde en moest er geschorst worden om te bepalen in wélke prioriteitenlijst dit dan geplaatst zou moeten worden.

Lijst Quasten vind het een hoge prioriteit waard en zeer zeker om dit ook in regioverband op te pakken want het is natuurlijk geen Enkhuizer probleem wat bij de Koepoort ophoudt, maar door de hele regio verspreid is. Wat wij ook belangrijk vinden is dat er n verbindingen gelegd kunnen worden omdat er meer aan de voorkant ingezet kan worden en Jeugdzorg en de Veiligheidsregio een belangrijker taak moeten krijgen. 1 kleine kanttekening mbt de nta zelf is dat er zo goed als geen meetpunten in vermeld waren waarop de raad een instrument mee in handen heeft om waar nodig en gewenst (bij) te sturen. Dit zal in het jaarplan ect duidelijker uitgekristalliseerd moeten worden.  Waar staan we, waar willen we naar toe en wat gaan we daar voor doen?

Raadbudget

Een gezamenlijk ingediend amendement van CDA, PvdA, Lijst Quasten en Nieuw Enkhuizen waarbij de in de begroting opgenomen €20.000 structurele bezuiniging gehaald zou worden zónder aan de faciliteiten voor commissieleden te komen maar waarbij de schriftelijke verslaggeving wordt geschrapt, de internetvergoeding voor iedereen standaard naar benden wordt gebracht tot €15, het raadsuitje wordt geschrapt en er gesneden wordt in het scholingsbudget en abonnementen werd na schorsing ook gesteund door Groen Links, CU/SGP en het CDA.

Een reactie plaatsen

%d bloggers liken dit: