Archief voor april, 2013

ALLONGE SMC


smc

Er is de laatste tijd veel te doen geweest  en her en der gespeculeerd over de inhoud  van de zogeheten allonge behorende bij de overeenkomsten betreffende de verkoop en invulling van het SMC project.Het college heeft laten weten dat de bewuste tekst/inhoud beschikbaar komt voor raadsleden. Deze laat voor de advocaat een procesdossier opstellen met alle relevante informatie.In het kader van de procedure die gevoerd zal worden zal die openbaar zijn. Dit dossier zal dan ook voor de raad en raadsleden op dat moment beschikbaar zijn.

 

,

Een reactie plaatsen

SLOGAN GEZOCHT!


sun

De komende tijd zal de gemeente op verschillende manieren aandacht vragen voor duurzaamheid. De gemeente is echter nog opzoek naar een slogan voor de campagne en maakt daarbij graag gebruik van de creativiteit van haar inwoners. Weet u een korte en pakkende slogan? Stuur deze dan naar communicatie@enkhuizen.nl en wie weet kiezen we uw slogan uit! Tot 24 april 2013 kunt u uw slogan insturen. Onder alle inzendingen verloten we een aantal Sun Jars.  Overdag verzamelt de Sun Jar licht van de zon, zodat hij in de avond een goede portie licht creëert.

,

Een reactie plaatsen

BRIEF BURGEMEESTER NAV BRANDSTICHTING MOSKEE


viewer

Een reactie plaatsen

OUTFIT 14 JUNI


Is dit een beetje geschikt voor 14 juni?:-) 408377_10151199204471572_140517524_n

Een reactie plaatsen

KONINKLIJK BEZOEK ENKHUIZEN


Fotosessie Koninlijkhuis Robin Utrecht Fotografie

 

Vrijdag 14 juni 2013  staat er s’middags een bezoek van Koning Willem-Alexander en Koninging Maximá  van  20 minuten  aan Enkhuizen gepland. Dit is vanavond tijdens een spoedoverleg met de fractievoorzitters door de voorzitter van de raad bekend gemaakt. http://www.koninklijkhuis.nl/nieuws/nieuwsberichten/2013/april/provinciebezoeken-koning-willem-alexander-en-koningin-maxima-%282%29-%281%29/

 

 

, ,

Een reactie plaatsen

TERUGBLIK RAADSVERGADERING APRIL 2013


ARCHEOLOGIENOTA

Unaniem aangenomen.
Amendement VVD/D66 en Langbroek om een fonds in te stellen, verworpen.
Het aparte was dat VVD/D66 aan begin van de vergadering wederom uitsprak zich ernstig zorgen te maken over de financiële situatie van Enkhuizen in relatie met de begroting, maar wel ter elfder ure een amendement samen met de Fractie Langbroek indiende om een archeologiefonds ofwel reservepot in te stellen maar dan zonder dekking aan te geven, richting hoe groot die pot dan zou moeten zijn  en er niet bij nagedacht hebbende dat je leges niet zomaar in een dergelijke reserve kan stoppen.  Als je een dergelijk fonds zou oprichten, moet je het geld ergens anders vandaan halen en sla je sowieso een gat in die begroting waar zij zich nu juist zulke zorgen om maakten. Met andere woorden, dit was natuurlijk geen haalbare kaart en werd dan ook door de overige fracties van tafel geveegd..

PACT VAN WEST FRIESLAND

Het heeft wat druk uitoefenen gekost, maar uiteindelijk kwam er beweging vanuit de portefeuillehouder Jan Baas.
Waar eerst nog de insteek was dat het niet uitmaakte of de raad dit zou steunen want men zou toch gewoon doorgaan en dat er helemaal geen omgekeerde volgorde was gehanteerd, heeft deze de knopen geteld en toezeggingen gedaan richting de raad die daarmee over de streep werd getrokken. Nu komt er dus WEL eerst een nulmeting, kan de ambitie aan de hand daarvan worden bijgesteld en *voor LQ nog een punt*  de toezegging dat de raad alle vrijheid krijgt om het uitvoeringsprogramma onder de loep te nemen, bij te sturen, goed te keuren of juist niet.

RAADSBESLUIT  SMC

Op Fractie Langbroek zijn alle fracties akkoord gegaan met het voornemen om de juridische weg te bewandelen om het dossier vlot te trekken en behoorlijk tot een einde te brengen. Lijst Quasten had er in de commissie erop aangedrongen het verzoek van het college om te zetten in een raadsbesluit en zo geschiedde. Voor de daadwerkelijke behandeling van dit punt aangegeven dat onze fractie hoofdelijke stemming wenste.

 Je moet als gemeente een aanknopingspunt hebben om naar de rechter te stappen en deze een uitspraak te laten doen. Wat de uitkomst zal zijn is de vraag, maar nog langer op een stuk drijfhout blijven ronddobberen zonder te weten welke kant je opgaat en of er ooit nog een reddingsboot voorbij komt, is ook geen optie. Dit heeft niets met zoals fracties die altijd vurig voorstander waren van het plan De Nijs, probeerden  naar voren te brengen met draaien te maken, maar met een realistische kijk op de zaak. Wij zijn van mening dat De Nijs die tot nu toe niets geleverd heeft, dat ook in de nabije toekomst in welke vorm dan ook nog zal doen en in gebreke zal blijven. Wij zien met dit besluit licht aan het einde van de tunnel met hopelijk een uitkomst waarmee er een nieuwe weg gekozen kan worden.

,

Een reactie plaatsen

%d bloggers liken dit: