REACTIE LIJST QUASTEN NOTA INTEGRAAL HANDHAVINGSBELEID


Op de agenda commissie Grondgebied was vanavond voor de tweede keer de nota Integraal Handhavingsbeleid aan de orde. Aangezien de portefeuillehouder Jan Baas nog op vakantie is was het de taak van de waarnemend portefeuillehouder om de fracties aan te horen, vragen te beantwoorden en te reageren.

Lijst Quasten trapte af met onderstaande reactie:

Reactie op het Integraal Handhavingsbeleid:

Op een aantal wezenlijke punten hebben wij een ander beeld hoe met het integraal handhavingsbeleid om te gaan en in te vullen.

Waar voor ons de pijnpunten zitten zijn met name de inhuur van 2 fte’s die daarbij naar onze mening niet daar ingezet zullen worden waar wij deze graag zouden willen zien,  namelijk daar waar er kleine overtredingen, overlast  en ergernissen ervaren en geconstateerd worden. Ook missen wij de inzet van handhavers/ controleurs die  in het kader van de  nieuwe Drank en Horecawet ingezet dienen te worden.

Het andere pijnpunt voor ons is dat de insteek van deze nota  ‘schuurt’ met de inzet en insteek om de werkprocessen binnen de organisatie in te richten volgens Lean Management. Aan de ene kant proberen door onder andere natuurlijk verloop, een slimmere werkwijze, een andere inzet en invulling binnen de organisatie deze zo inrichten dat er naar verwachting een besparing gerealiseerd kan worden en aan de andere kant weer personeel aantrekken en de formatie weer verbreden, gaat naar onze mening niet samen en is niet verstandig.

Daarbij draagt handhaving  structurele lasten met zich mee en de voorgestelde oplossingsrichting  om eerst incidenteel te dekken en daarna pas een structurele oplossing te zoeken past naar onze mening  niet  in hoe de coalitie met de meerjarenbegroting zou willen omgaan.

Wij zouden er voor willen pleiten en aandringen om binnen het bestaande budget naar oplossingen te zoeken door onder andere binnen de formatie en taken te schuiven en met name de Drank en Horecawet in te weven. Slimmer werken binnen  bestaand budget en fte’s is wat ons betreft de opdracht.

Alles overziend zijn wij van mening dat deze  nota nog niet rijp is voor besluitvorming,  teruggenomen en herzien zou moeten worden om deze in aangepaste vorm met medenemen van bovenstaande punten voor de behandeling van de Kadernota opnieuw aan de raad aan te bieden.

Na de beantwoording en reactie van de wethouder en de ambtelijke ondersteuning plus een korte schorsing, vonden wij nog steeds hetzelfde en wederom aan de andere fracties gevraagd deze insteek te steunen, wat ook unaniem geschiedde *minus Nieuw Enkhuizen die in de schorsing door omstandigheden de vergadering had verlaten*. Als aanvulling het voorstel gedaan om de raad de kans te geven in een informele setting bijeen te roepen en te brainstormen over hoe we het dan wél willen in de volle breedte.

  1. Een reactie plaatsen

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: