NIEUWE COALITIE EEN FEIT


 

De formateur van de Socialistische Partij, dhr. Wim Stolk, zal op 17 januari 2013* tijdens een ingelaste vergadering de gemeenteraad voorstellen een nieuw college te benoemen. De nieuwe meerderheidscoalitie wordt gevormd door de Socialistische Partij, Partij van de Arbeid, ChristenUnie / Staatkundig Gereformeerde Partij, Lijst Quasten, GroenLinks en Fractie Langbroek. Deze zes partijen beschikken in totaal over tien van de zeventien raadszetels.

De kandidaat-wethouders zijn dhr. Marcel Olierook (SP), mevr. Rian van Dam (PvdA) en dhr. Gerrit Wijnne (namens CU/SGP, LQ, GL en FL). Alle drie de kandidaten beschikken over ruime bestuurlijke ervaring en hebben grote expertise op respectievelijk het gebied van sociale zaken, financiën en ruimtelijke ordening. Het coalitieakkoord genaamd ‘Een nieuw evenwicht’ bevat op hoofdlijnen het beleid voor de komende bestuursperiode van veertien maanden, waarbij de hoofdstukvolgorde aangeeft waar de accenten komen te liggen.

De tussentijdse collegewisseling is een gevolg van de raadsvergadering van 13 november 2012. Bij het agendapunt over de begroting van 2013 trokken de toenmalige coalitiepartijen VVD/D66, Nieuw Enkhuizen en het CDA hun steun aan het college in. Toen na kort beraad tussen de fractievoorzitter van de SP (de grootste partij) en de toenmalige coalitie duidelijk werd dat de laatstgenoemden niet als individuele fracties met de SP wilden praten bleek dat een constructief overleg op dat moment niet mogelijk was. Hierna besloot de fractievoorzitter van de SP om een onafhankelijk informateur in de persoon van de heer Raymond Keur aan te stellen. Zijn onderzoek was de basis voor het verder vormgeven van het nu voorgestelde akkoord.

Een nieuw evenwicht

Bij de totstandkoming van het nieuwe akkoord was de in 2009 vastgestelde Stadsvisie een duidelijke leidraad. SP formateur Stolk licht verder toe:

“In het nieuwe coalitieakkoord wordt wederom het sociale gezicht getoond; het bestaand armoedebeleid wordt gehandhaafd en op het gebied van de thuiszorg wordt de individuele verpleegkundige belangrijker. Nog dit jaar komt er duidelijkheid over het Recreatieoord Enkhuizer Zand; in het akkoord is opgenomen dat plan- én besluitvorming nog voor 2014 worden afgerond.” Ook het onderwerp parkeren wordt benoemd: “In het huidige parkeerregulatiesysteem kunnen, gezien de korte periode waarvoor dit coalitieakkoord gaat gelden helaas geen fundamentele wijzigingen worden doorgevoerd. Wel wordt het college gevraagd te kijken naar onder andere een verlaging van de kosten voor de inwoners en een ander systeem voor de kraskaarten”, aldus de formateur.

Op economisch vlak wordt met name de ontwikkeling van Seed Valley belangrijk geacht. Vastgelegd is onder andere dat de zaadbedrijven ruimte wordt geboden. Ook de middenstand krijgt bijzondere aandacht; extra inspanningen op dit gebied zijn noodzakelijk.

Nieuw college

De portefeuilleverdeling van de wethouders vindt na benoeming plaats waarbij rekening wordt gehouden met de persoonlijke expertises. Daarna volgt een inwerkperiode waarin het college zich inleest in de dossiers en de stad & haar inwoners verder leert kennen.

* De voorgestelde raadsvergadering en het gepresenteerde akkoord zijn onder nadrukkelijk voorbehoud. Het bestuur van de lokale SP moet op maandag 14 januari nog goedkeuring verlenen.

13-01-2013

,

  1. Een reactie plaatsen

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: