DROM BETOOG 1E TERMIJN


drom

Het is heel verleidelijk om op dit complexe pijndossier een megalang betoog te houden, want dat is geen kunst zeker gezien de inhoud van de onlangs gehouden extra en besloten informatieavond, maar ik zal proberen om de focus te leggen op de paar kernpunten waar het voor Lijst Quasten betreft om draait en zal leiden tot een tegenstem op zowel voorstel 1 als voorstel 2.

Eerst wat opmerkingen over het proces:

1. De wethouder heeft wat ons betreft verzaakt om op een juiste en zorgvuldige wijze met het raadsbesluit naar aanleiding van een amendement Bokhove/Quasten van juli 2012, om te gaan. Het kan in onze ogen echt niet door de beugel dat een wethouder in de media verklaart dat hij niet goed weet wat hij met dat besluit aan moet, maar niet de stap heeft gezet om dat terug te koppelen naar de raad. Om waar nodig het besluit te laten verduidelijken en pas dan aan de gang te gaan met de uitvoering.
De wethouder heeft in plaats daarvan zijn tijd en energie gestoken om aan het eigen gewenste scenario te werken. Waarbij hij tot het uiterste is gegaan om het op papier smeuïg en aantrekkelijk genoeg te maken om daarmee de aandacht van de kern en de opdracht af te leiden en te wijken. De door de wethouder veel gebruikte woorden ‘De raad bepaalt’, blijkt een gelegenheidsopmerking en een wassen neus.

2.De wethouder heeft de raad in juli 2012 – toen hij al op de hoogte was van het feit dat de kosten inmiddels waren opgelopen tot de 6 ton – en de maanden erna tot aan de informatieavond hierover niet geïnformeerd. Buiten het feit dat je je dan als raad moet afvragen of en op welk ander moment dit dan wel naar boven was komen drijven als de commissie niet om een extra informatie-avond had verzocht, is het gewoon een pure en forse overschrijding waarbij en waarop de wethouder op geen enkel moment de raad  om een aanvullend krediet heeft gevraagd. Dan rijst natuurlijk ook de vraag uit welk potje of met welke subsidie deze nu al uit de hand gelopen kosten zijn bekostigd.

Dan het voorliggende raadsvoorstel:

3.Kijkend naar voorstel 1 zien wij dus een verhoging van de kosten die tot 6 ton zijn opgelopen. Om dan simpelweg  terug te grijpen naar het de opmerking dat de 1,2 miljoen voor de uitvoering van de sobere variant destijds slecht een raming was vinden wij op zijn zachtst gezegd opmerkelijk.U had dat dus veel eerder moeten melden. De beweegredenen van de raad om in juli tot een besluit te komen dat de uitvoering voor de 1.2 miljoen + voorbereidingskosten hoef en ga ik verder niet meer uit de doeken doen.

4. Voorstel 2 is naar onze mening met veel gegoochel van cijfers, wankele aannames en onrealistische verwachtingen omgeven. Je kan er voor kiezen om het voor zoete koek aan te nemen dat de door het stichtingsbestuur en college zo gewenste super de luxe uitvoering in een paar maanden tijd qua prijskaartje spectaculair is gedaald maar je kan ook om met de woorden van de heer Noorman een tijdje terug te spreken: ‘als het te mooi lijkt om waar te zijn, dan is dat meestal ook het geval’. Wij zitten op die lijn.
Waar bij voorstel 1 het prijskaartje met 6 ton is opgedreven is dat bij voortel 2 weggepoetst onder het verhaal van onder andere scherp onderhandelen met de aannemer. Dat zal allemaal best, maar betekent in onze optiek dat wij tijdens lopende de werkzaamheden er bijna vergif op kunnen innemen dat we geconfronteerd zullen gaan worden met meerkosten zoals dat tot nu toe bij elk project van enige omvang in Enkhuizen aan de orde is geweest. Zeker als je aan een monumentaal gebouw gaat lopen verbouwen en sleutelen. En hoe heviger dat wordt tegengesproken, hoe meer wij dat in de categorie aannames plaatsen. De zorg is daarvoor te groot. Wij vinden het ook behoorlijk naïef dat tijdens de informatieavond werd aangegeven dat men heel hard had nagedacht over nadelen bij uitvoeren van voorstel 2, maar er geen één kon bedenken.Wij zien die nadelen wel degelijk en hebben dat ook aangegeven.

Wenselijkheid en realiteit: In het kort: Je kan iets nog zo graag willen en je kan van alles bedenken en proberen te sturen om dat voor elkaar te krijgen, maar als de realiteit is dat aan die wens toch wel grote risico’s kleven voor een gemeente en haar inwoners en je bovendien als gemeente in tijden van een economische crisis hele moeilijke besluiten moet nemen die uitdraaien op bezuinigingen op het vlak van de sociale en maatschappelijke voorzieningen zoals een bibliotheek en een zwembad, dan kan je het wat Lijst Quasten betreft gewoon niet maken om dergelijke risico’s te nemen. Maar moet je  wat Lijst Quasten betreft het gezonde verstand laten zegevieren en genoegen nemen met wat wel kan, realistisch is en gewoon de opdracht was.

03/12/2012

, ,

  1. Een reactie plaatsen

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: