MOTIE OPHEFFING GEHEIMHOUDING SMC


Overeenkomstig artikel 31 van het Reglement van Orde dient ondergetekende de volgende motie in.

De Raad van de gemeente Enkhuizen, in openbare vergadering bijeen op 8 november 2011,

gehoord:
-De besluitvorming door de gemeenteraad op 6 juli 2010;
-In de Programmabegroting 2012 op pag. 92 het volgende wordt vermeld:

Met de ontwikkelaar is contractueel overeengekomen (tweede overeenkomst SMC d.d 16 februari 2010) dat het gebouw wordt overgedragen nadat aan de resultaatsverplichting ten aanzien van de zorginvulling is voldaan. Tevens moet, voor de overdracht, het nieuwe bestemmingsplan Vijzeltuin vastgesteld zijn. Aan beide voorwaarden is inmiddels voldaan.

Overwegende dat:
-De raad nog immer gebonden is aan de bij raadsbesluit vastgestelde geheimhoudingsplicht,
-Er geen enkele reden te bedenken is waarom in dit stadium de kern van de van de Vijzeltuin, namelijk de invulling van de 1e en 2e lijnszorg nog onder geheimhouding ligt.

Spreekt uit dat:
-De geheimhoudingsplicht met betrekking tot het dossier SMC/Vijzeltuin per direct wordt opgeheven.

Verzoekt het College:

De besluitvorming door de raad in december 2011 hierover voor te bereiden.

en gaat over tot de orde van de dag.

De indieners:

S.A. Quasten

Lijst Quasten

Aangenomen met  10-7

  1. Een reactie plaatsen

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: