AMEDEMENT MFA VAN PVDA/LQ/GL


30 januari 2012

Raadsvoorstel:
Realiseren van een multifunctionele accommodatie in het gebied begrensd door de Molenweg, Noorder Boerenvaart, Oude Gracht en Westerstraat (2012004).

Korte samenvatting/doel van het instrument:
Verduidelijken waarvoor het krediet bedoeld is.
Overeenkomstig artikel 34 van het Reglement van Orde dienen ondergetekenden het volgende wijzigingsvoorstel in:

De Raad van de gemeente Enkhuizen, in openbare vergadering bijeen op 10 januari 2012;

Tekstaanpassing van het voorgestelde besluit, te weten:
vervanging van het eerste voorgestelde beslispunt door de volgende tekst:

een voorbereidingskrediet van 150.000,= beschikbaar te stellen voor het opstarten van de voorbereidingen van het realiseren van een mfa in de vorm van een brede school voor het tenminste huisvesten van openbaar en bijzonder onderwijs, peuterspeelzaalwerk, kinderopvang, gymzaal en een (wijkgerichte) buitenspeelruimte. (Volgens het concept Brede school). Eventuele overige functies in de mfa zijn secundair aan deze voorzieningen.”

Toelichting:
Door in het te nemen besluit duidelijk aan te geven waar de mfa voor bedoeld is, is het beoogde doel van het krediet helder. Gebiedsontwikkeling gericht op het realiseren van een brede school is de inzet. De gebiedsontwikkeling van detailhandel is, na onderzoek, in het gebied begrensd door de Molenweg, Noorder Boerenvaart, Oude Gracht en Westerstraat niet (meer ) aan de orde.

In het voorstel wordt het programma van wensen beschreven.
Er wordt verwezen naar de bestuursopdracht van 15 februari 2011 waarin een aantal uitgangspunten voor het beoogde (basis) programma is vastgesteld. Daarbij is uitgegaan van het tenminste kunnen huisvesten van openbaar en bijzonder onderwijs, peuterspeelzaalwerk en kinderopvang. Dit is dan ook de kerntaak. Elders in het voorstel wordt gesproken over een mogelijkheid van huisvesting van een sportzaal. Dat wordt onder het programma van wensen niet meer genoemd en schept onduidelijkheid.

Gezien het feit dat bewegingsonderwijs een onderdeel is van het leerplan behoort huisvesting van een sportzaal bij het programma van wensen. Omdat in de binnenstad weing speelruimte voor kinderen is in deze wijk, is het wenselijk dat de buitenspeelruimte toegankelijk is voor kinderen uit de wijk ( overeenkomstig de nog vast te stellen nota speelruimte) . Omdat dit een extra uitdaging is voor RO wordt dit expliciet genoemd.

De indieners:
K.A. Kunst – PvdA
S.A. Quasten – Lijst Quasten
R.P.M. van der Pluijm -GroenLinks

Het amendement is na wat discussie en een schorsing uiteindelijk unaniem aangenomen . De eerste stap van velen die nog moeten volgen, is hiermee gezet.


  1. Een reactie plaatsen

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: