ALGEMENE POLITIEKE BESCHOUWING – KADERNOTA – LQ 2012


loep

INLEDING

Op voorhand willen wij onze waardering uitspreken dat het college en betrokken ambtenaren in deze tijden die voornamelijk te wijten zijn aan het politieke klimaat in Den Haag, het is gelukt om deze Kadernota aan de gemeenteraad voor te leggen al was de ‘doorlooptijd’ naar onze mening wel erg krap.

Wij hebben er begrip voor dat alles op alles is gezet om aan de cyclus vast te houden, maar de vraag is wel hoe wij alles moeten wegen aangezien er eerder al was aangegeven dat veel benoemde zaken in deze Kadernota gebaseerd zijn op aannames en dat bijstellingen zeer waarschijnlijk in het verschiet liggen.

De berichten uit Den Haag dat ingezet beleid op het gebied van sociale wetgeving gemeenten en burgers stopgezet en of teruggedraaid dient te worden, stellen ons allerminst gerust.Hoe gaan we nu om met bijvoorbeeld de Wet Werken naar Vermogen, de huishoudeninkomenstoets, de overheveling van de AWBZ naar de WMO en de onzekerheid rond de Sociale Werkplaats? Kosten zijn gemaakt, beleid is (deels) ingezet en wat nu? Kortom, het zijn tijden waarin we op deze zaken nu en de komende maanden in het donker tasten.

Op de keper beschouwd wordt Enkhuizen in ieder geval al geconfronteerd met een extra bezuiniging van €900.000 bovenop de al eerder vastgestelde €1,5 miljoen en dat is wel een situatie die vraagt om verstandige keuzes die links om rechtsom gevoeld zal worden. Wij kiezen ervoor om onze bijdrage te beperken om op die onderdelen in te zoomen waar wij vragen cq op of aanmerkingen omdat wij verwachten dat er vanuit het Haagse alleen nog maar meer onduidelijkheid zal komen in het komende jaar welke effect zullen hebben op ons huishoudboekje.

BEDRIJFSVOERING    

Dat het college kiest om nog een slag te slaan binnen de eigen organisatie is een insteek die wij kunnen ondersteunen, maar hebben daar nog wel de volgende op en aanmerkingen bij.Hoe kan het dat van een kleine plus á €50.000 de weegschaal naar de andere kant doorslaat en een tekort van €380.000 laat zien? Buiten de wens om 2 fte’s aan te nemen zouden wij een uitleg willen hoe een organisatie die steeds slanker, efficiënter en flexibeler wil gaan werken en bovendien de samenwerking met Stedebroek en Drechterland aangaat, diep in het rood komt te staan. Het doel en de uitkomst lopen dan totaal niet synchroon of zien wij iets over het hoofd?

Posten met prioriteit 2 zijn niet opgenomen in het berekende tekort terwijl er wel een grove indicatie is. Waarom is dit nagelaten? Duidelijke keuzes in nut en noodzaak en prioriteit is wat ons betreft een eerste vereiste en zullen dan ook de route moeten doorlopen om de raad te laten bepalen of die wensen gedeeld en de dekking geaccordeerd kan worden.

Lijst Quasten wil graag nadere uitleg waarom de taakstelling om te komen tot een 10% verlaging met betrekking tot gemeenschappelijke regelingen, nog niet is in te boeken. Het college wil daarbij ook nog inzetten op een extra taakstelling, maar wij vragen ons af hoe realistisch dit is als het al zoveel moeite kost om de 10% te halen.Concreet willen wij weten met hoeveel procent het college de taakstelling wil bijstellen en hoe zij de kansen inschat dat dit op een meerderheid in de deelnemende gemeenten kan rekenen en welke inzet daarop gepleegd wordt.

VASTGOED 

Dat het Witte Hert nog steeds niet is verkocht, is wederom teleurstellend en het is wat Lijst Quasten betreft een overweging waard om te zien of er (voorlopig) een andere creatieve invulling gegeven kan worden aan een gebouw dat daar nu maar staat, niets oplevert en waar niets mee gebeurd. Verhuur is ook een optie. Is daar niets mee te doen?

SMC

Lijst Quasten is er een voorstander van om vooruit te kijken en alvast na te denken wat te doen als nav het amendement Slier-Wijchers mocht blijken dat de gefaseerde uitvoering van het SMC op niets uitdraait. Mocht dat scenario zich voordoen, is er een back-up plan nodig en nu is de tijd om daar alvast over na te denken. Het is wat Lijst Quasten betreft heel onverstandig om in deze fase nog steeds te wedden op één paard dat misschien de finishlijn niet zal halen, maar voor de streep door de hoeven zakt.Onze gedachten gaan uit naar het realiseren van centrale huisvesting. Wij vragen het college om aan te geven of zij zich puur en alleen vastbijten in het SMC,terwijl het er sterk anar uitziet dat de gemeente zelf als enige huurder met 400m2 WMO-loket overblijft of dat zij ook een alternatief voor ogen hebben en zo ja, in welke richting wordt dan gedacht?

INKOMSTEN  

Er wordt zijdelings een opmerking gemaakt over het invoeren van nieuwe belastingen. Wij vinden dat het college hierin duidelijkheid dient te scheppen en te benoemen waar zij dan aan denkt. Wij zien de reactie van hert college dan ook met belangstelling tegemoet.De insteek van Lijst Quasten blijft nog steeds dat het verhogen van de rioolheffing een te zware wissel in deze voor iedereen al zware financiële tijden en staan nog steeds achter onze eerdere keuze om eerst te kijken naar de begrafenisrechten.

CATEGORIE 4

Lijst Quasten vraagt zich af wat de kwaliteitsverbetering Peuterspeelzaalwerk nu eigenlijk precies inhoudt en wat de consequentie is als we besluiten dit niet uit te voeren.Wat de heroverweging van genoemde zaken op de B-Lijst aangaat kunnen wij ons vinden met name op het schrappen van het project Erop Af. Wij dringen er voor de zoveelste keer op aan om het anders te doen en in te steken op het project Zichtbare Schakel en zorg dat de wijkverpleging in Enkhuizen de spin in het web rol krijgt toebedeeld.

Wij dringen mede zo aan omdat op 7 juni 2012 door het demissionair kabinet werd aangekondigd dat zij projecten om de wijkverpleging (Zichtbare Schakel) nog meer willen stimuleren en 10 miljoen direct in het Gemeentefonds stort om dat mogelijk te maken, te starten of uit te breiden.. Het wordt nu wel eens tijd om dit op en aan te pakken en aan de uitvoering te gaan werken.

9 juni 2012

Namens Lijst Quasten,

Stella Quasten

  1. Een reactie plaatsen

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: