Archief voor december, 2007

Discussieavond SMC/Poli


Nog even ter herinnerring: Het Seniorenoverleg Enkhuizen organiseert op 2 januari 2008 een openbare discussieavond rond het Snouck Medisch Centrum/ de poli met de gemeenteraad.

                      klik

Zoals bekend zal zijn moet de raad op 8 januari een besluit nemen over de gunning van de aanbesteding. De SOE en vele anderen maken zich ernstig zorgen dat met een verkeerd besluit de zorg (Omring, GGZ en Westfriesgasthuispoli) dreigt te verdwijnen uit Enkhuizen bij een verkeerde gunning. Het is van belang dat de  burger zich nogmaals laat horen en zien, dus kom ook!

                            klik

2 januari 2008

Wapen van Enkhuizen

Breedstraat 59

aanvang: 19.30

Hopelijk tot ziens!

,

Een reactie plaatsen

SMC debat


Na maanden niets te hebben gehoord, gezien of te hebben vernomen over eventuele wijzigingen, bijstellingen, veranderde inzichten, of gewoonweg andere informatie, was gisteren het dossier en de aanbesteding van het SMC/poli aan de beurt.

Ondanks dat alle fracties vanaf het startpunt hebben aangegeven dat het allerbelangrijkste het behoud, continuering en uitbreiding van de zorg te willen, was er vanuit de coalitiepartijen toch hier en daar het geluid te horen dat men het College wil volgen. Deze fracties willen ook nog fractieberaad houden, wat een beetje vreemd is omdat er na maanden stilstand dus niets veranderd is, en we in feite voor het reces de knoop al doorgehakt zouden hebben. Probeerd men hier voor de bühne aan te tonen dat zij het er zo moeilijk mee hebben, of wat?

Ik zou er helemaal niets meer van begrijpen als het plan Scholtens, die een totaal plan heeft wat de zorg betreft (er ligt een ontwikkelvisie voor de komende 10 jaar), niet gekozen zou worden. Zorg, zorg en zorg zou voorop staan, en als de partijen die nu al taken uitvoeren in de poli op aangeven van de bestuursopdracht met een integraal plan komen, en bij de Nijs de invulling van de zorg allerminst gegarandeerd is, snap ik werkelijk niet dat men met deze zeer belangrijke voorziening voor de burgers in Enkhuizen lopen te gokken. Opmerkingen als "Ja, maar de Nijs heeft meer m2 zorg in zijn plan", zijn nergens op gerstoeld, behalve dat dat in THEORIE op papier staat, het zijn en blijven vooralsnog lege m2’s.

Om nu de gok te nemen dat de Nijs NA de eventuele gunning zorgpartijen weet te vinden, is niet verantwoord. De raad zou geen besluit moeten nemen op grond van eventuele mogelijkheden, misschien, kans op, waarschijnlijk en naar verwachting. Ook moet het hogere bod van De Nijs niet het uitgangspunt zijn, evenmin als dat de coalitiepartijen een besluit nemen op aangeven van het college. Het belang van de burgers en de zorg moet voorop staan, niet het hand in hand kameraden gevoel van het huidige college. Je kan het maar 1x verprutsen, en dan is het meteen voor de komende decennia verknoeid. Er rest nu voorlopig niets anders dan de besluitvorming op 8 januari af te wachten. Ik hou mijn hart vast, en met mij vele Enkhuizers die in het verleden al meermale hebben gestreden voor het behoud van de poli.

,

Een reactie plaatsen

%d bloggers liken dit: