Archief voor november, 2007

Antwoord schriftelijke vraag subsidie SMC


De beantwoording van de schriftelijke vragen betreffende de UNA-ISV subsidie voor het SMC (elders op dit log te vinden) kwam heden met rode tekst binnen. Tot mijn verbazing geen aanhef, geen ondertekening, helemaal niets. Ook was deze vraag niet op de website van de gemeente geplaatst. Weet niet wat ik hier nu van moet denken, maar ben er allerminst tevreden mee.

Antwoorden:                                                                                                     1. Door het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland is bij brief van 3 augustus 2006 op  basis van het UNA-ISV programma 2006-2009 een reservering bekend gemaakt van een tekortsubsidie van € 400.381,– voor de uitvoering van het project "HOED-GOED in de binnenstad";                                                           

2.  Bij brief van 22 oktober 2007 heeft het college, in het kader van het aanleveren van nadere gegevens, juist vanwege het belang van de gezondheidszorg in Enkhuizen en in verband met bijzondere omstandigheden (zorgvuldige besluitvorming en val college) verzocht om uitstel te verlenen van de start van de werkzaamheden tot medio 2008. Ambtelijk is een signaal ontvangen dat uitstel van die verplichting niet als een onmogelijkheid wordt gezien. Van het definitief wegvallen van de UNA-ISV bijdrage is derhalve nog geen sprake.   

Wat moet ik me in vredesnaam voorstellen bij een "ambtelijk signaal"? Dat heeft in mijn ogen helemaal niets op zak, " derhalve nog niet" is ook al zo vaag. Ben met de manier van antwoorden niet tevreden en de beantwoording op zich roepen eigenlijk nog meer vragen op.  

 

 

,

Een reactie plaatsen

schriftelijke vraag SMC


SMC                                                                                                        

Geacht College,De fractie Quasten heeft heden, 9 november uit het NoordHollands Dagblad moeten vernemen dat de bespreking rond het SMC voor de commissievergadering van 18 december staat geagendeerd. Dat betekend op zijn vroegst een besluit in januari 2008.                                                                                                                                                                           De fractie heeft er begrip voor dat door de wisseling van de wacht in het College, de wethouder enige tijd nodig heeft om zich in het dossier verder te verdiepen, maar er mag toch aangenomen worden dat deze voor zijn benoeming zich toch ook terdege in de kwestie heeft verdiept, en voor de coalitievorming namens VVD/D66 een standpunt heeft geventileerd. In de programmabegroting 2008 staat het volgende vermeld:
  Project Sociaal Medisch Centrum Vijzelstraat
“Voorwaarde voor de UNA-ISV bijdrage is dat voor 1 januari 2008 begonnen moet zijn met het project. Lukt dit niet door welke reden dan ook wordt geen uitstel toegestaan door de provincie, dan zal de bijdrage vervallen”.   Deze termijn wordt dus overschreden en loopt de gemeente de UNA-ISV bijdrage mis.

  Over welke bedragen hebben wij het mbt de UNA-ISV bijdrage?

–   Wat betekend het wegvallen van de UNA-ISV bijdrage concreet voor het gehele project?

 

Fractie Quasten

,

Een reactie plaatsen

%d bloggers liken dit: